Przyjmowanie kolędy według ulic w procentach

Sprawdź, która ulica procentowo najliczniej przyjmowała księdza po kolędzie, a mieszkańcy której ulicy najczęściej nie wpuszczali kapłana do swojego domu.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Po zmianie granic parafii, salezjanie mieli do odwiedzenia podczas kolędy 5717 mieszkań, domów i gospodarstw. 3437 z nich przyjęło kapłana w swoje progi, a pozostałe 2280 mieszkań było zamkniętych na Boże błogosławieństwo. W 2014 roku tych nieprzyjmujących było 2570, w 2013 r.: 2385 mieszkań, a w 2012 r.: 2402.

W domach, które przyjmowały kolędę mieszka 8125 wiernych, co na ok. 14 tys. parafię daje niezmienioną proporcję: 3/5 (60%) wszystkich mieszkających na terenie naszej parafii zaprasza księdza z wizytą duszpasterską, a 2/5 (40%) zamyka przed kapłanem drzwi swojego domu.

Trzy ulice w 100% przyjmowały kolędę. Są to, podobnie jak w 2014 r., ul. Moniuszki i ul. Rynkowa oraz dodatkowo ul. Kujawska, która zepchnęła z podium zeszłoroczną „setkę” czyli ul. Chopina. Nie są to jednak oszałamiające liczby. Na ul. Moniuszki mieszka 18 osób, na ul. Rynkowej – dwie, a na ul. Kujawskiej 55 osób.

Największy, procentowy wzrost liczby osób przyjmujących zanotowany został na ul. Ogińskiego. W 2014 r. kolędę na tej ulicy przyjmowało zaledwie 49% mieszkańców, a w tym roku było już 69%.

Na drugim końcu zestawienia znajdują się trzy ulice z centrum, w których więcej osób nie przyjmowało kolędy: ul. Budowlanych (na 199 mieszkań – 100 nie przyjęło), Pl. Zwycięstwa (na 225 – nie przyjęło 115) i ul. Ossolińskich (na 63 – nie przyjęło 37).

Najwięcej mieszkań do odwiedzenia kapłani mieli na ul. O. M. Kolbe (kolędę przyjęło 330 mieszkań z ogólnej liczby 609), na ul. Buczka (przyjmuje tam kolędę 394 mieszkań z 598) oraz na ul. Boh. Stalingradu (295 z 497).

[fancy_table]
Ulica Procent
przyjmujących kolędę
i zmiana
od 2014 r.
Moniuszki 100% bez_zmian
Rynkowa 100% bez_zmian
Kujawska 100% do_gory
Chopina 75% w_dol
Pl. Konstytucji 3 Maja 71% do_gory
Ogińskiego 69% do_gory
Towarowa 69% do_gory
Różyckiego 69% do_gory
Al. Jana Pawła II 68% do_gory
Wiatraczna 68% do_gory
Żeleńskiego 67% do_gory
Paderewskiego 67% bez_zmian
Niemcewicza 66% bez_zmian
Buczka 66% bez_zmian
Nowowiejskiego 65% w_dol
Świętojańska 62% do_gory
Fałata 62% do_gory
Al. Niepodległości 62% do_gory
Al. Wojska Polskiego 62% do_gory
Wincentego Pola 62% do_gory
Wodna 61% do_gory
1 Maja 60% w_dol
Piekarska 60% do_gory
ŚREDNIA 60% bez_zmian
Boh. Stalingradu 59% do_gory
Al. Piastów 59% w_dol
Dzieci Polskich 59% w_dol
Kilińskiego 58% do_gory
Drygasa 57% do_gory
Śródmiejska 56% do_gory
Popiełuszki 55% w_dol
Rymarska 55% do_gory
O. M. Kolbe 54% bez_zmian
Sikorskiego 53% bez_zmian
Okrzei 51% w_dol
Budowlanych 50% do_gory
Pl. Zwycięstwa 49% w_dol
Ossolińskich 41% w_dol

[/fancy_table]

do_gory – wzrost liczby mieszkań przyjmujących kolędę w porównaniu do 2014 r.
w_dol – spadek liczby mieszkań przyjmujących kolędę w porównaniu do 2014 r.
bez_zmian – bez zmian w porównaniu do 2014 r.