Polski ksiądz w niemieckiej parafii. Zobacz wideo

Kolejny wykład z cyklu „Kościelne dzieje Piły” dotyczył ks. Ludwika Stocka, dawnego proboszcza naszej parafii (ówcześnie pw. śś. Janów) w Schneidemühl.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Wykład wygłosił historyk z Kołobrzegu, ks. Tomasz Szugalski, a odbył się on w środę 11 lutego. Wysłuchało go ok. 40 osób.

Ks. Tomasz opowiadał o proboszczu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, któremu z 51 lat kapłaństwa, aż 48 lat przypadało pełnienie funkcji w Schneidemühl. Ks. Ludwik Stock urodził się 3 listopada 1821 roku w Culm (dziś: Chełmno). Jego rodzice, Fryderyk Albrecht Stock i Maria Wróblewska, byli pobożnymi i gorliwymi katolikami. Mimo, że urodził się na terenie Prus, był narodowości polskiej i znał język polski bardziej niż niemiecki.

Swoją pierwszą placówkę duszpasterską w Dolsku, w charakterze wikariusza, objął w 1851 roku, skąd w roku 1852 został przeniesiony do seminarium nauczycielskiego w Poznaniu na posadę nauczyciela religii. Po czterech latach, 1 kwietnia 1856 jako komendarz, objął beneficjum w Pile, ale już 31 maja 1860 roku został instytuowany jako proboszcz w katolickiej parafii.

W swojej pracy duszpasterskiej przyczynił się do wznowienia kazań w języku polskim i bronił prawa Polaków do ojczystej mowy wobec władz pruskich. Zwiększył ilość nabożeństw w kościołach filialnych. Posługiwaniem kapłańskim objął również więźniów i żołnierzy. Dbał o materialną stronę parafii.

Za jego rządów duszpasterskich wybudowano w 1858 roku nowy kościół w Pokrzywnicy oraz postawiono nową plebanię, wraz z zabudowaniami gospodarczymi. W roku 1900 arcybiskup mianował ks. Stocka radcą duchownym ad honores. W kościele pilskim pracował do 1 lipca 1904 roku, kiedy to zrzekł się posady proboszcza i przeszedł na emeryturę. Zmarł 31 marca 1907 roku w Pile.

Zachęcamy do wysłuchania całego wykładu:

Kościelne Dzieje Piły (1)
Kościelne Dzieje Piły (2)
Kościelne Dzieje Piły (3)