Cichy jubileusz

Prawie niezauważenie minęła 35. rocznica erygowania pilskiej inspektorii salezjańskiej, której siedziba mieści się obok naszego kościoła.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Ipsa diem 35. rocznicy, czyli 16 grudnia w intencji inspektorii sprawowana była wieczorna Eucharystia. Msza nie była jednak jedynym wymiarem świętowania. „Cicho” minął tylko sam dzień jubileuszu.

Wcześniej, we wrześniu odbyło się wielkie święto inspektorii, połączone ze IX Zlotem Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) i Rodziny Salezjańskiej w Szczecinie. W obchodach udział wziął sam ks. Ángel Fernández Artime, przełożony generalny salezjanów.

— W czasie tych 35. lat Pan był dla nas bardzo dobry, a nasz ksiądz Bosko nie oszczędził nam bodźców i inspiracji — czytamy w liście inspektora ks. Marka Chmielewskiego, adresowanego do generała.

16 grudnia 1979 roku ówczesny przełożony generalny salezjanów, ks. Egidio Viganò podpisał dekret ustanawiający Inspektorię Towarzystwa Salezjańskiego pw. św. Wojciecha w Pile.

Pierwszym inspektorem był ks. Henryk Jacenciuk. Początkowo inspektoria liczyła 57 placówek z 235 zakonnikami w 15 wspólnotach zakonnych. Obecnie jest to 310 księży skupionych w 30 wspólnotach. Salezjanie inspektorii pilskiej prowadzą 27 różnych szkół i ośrodków wychowawczych.

Dziś, oprócz północno-zachodniej części Polski, pilska inspektoria obejmuje swoim działaniem Gruzję, Szwecję i europejską część Rosji.

» Pobierz: Jubileuszowa prezentacja o inspektorii pilskiej»