Ks. Robert współautorem historycznej książki o Pile

To będzie prawdziwa gratka dla miłośników historii miasta. Dobiegają końca prace nad przygotowaniem do druku kolejnej publikacji poświęconej historii Piły.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

„Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945” to publikacja obejmująca w przeważającej większości nieznane i nigdy niepublikowanie fotografie miasta z lotu ptaka.

— W miarę gromadzenia i kompletowania materiałów do pracy stało się jasne, że pozyskane zdjęcia mają wybitną wartość dokumentacyjną, znacznie przewyższającą dostępne materiały kartograficzne, a w niektórych przypadkach niemal rewolucjonizują wiedzę o mieście. Naszym założeniem było nie tylko zaprezentowanie zbioru fotografii, ale opatrzenie ich możliwie dokładnym komentarzem — mówią autorzy projektu, Maciej Usurski, Rafał Ruta i ks. Robert Kulczyński SDB.

Zdjęcia reprodukowane w książce ukazują prawie cały obszar dzisiejszej Piły. Wyjątkiem są dzielnice peryferyjne, Gładyszewo i Motylewo oraz tereny znacznie oddalone od centrum, jak np. okolice jeziora Płotki, których zdjęcia lotnicze są nieznane. Największą wartość poznawczą mają zdjęcia ukazujące bardzo rzadko fotografowane obszary i obiekty. Należy do nich zaliczyć obecne dzielnice miasta: Koszyce, Podlasie i Staszyce oraz obozy pracy przymusowej z okresu II wojny światowej, zakłady przemysłowe i wybrane obiekty infrastruktury militarnej, których praktycznie nie znamy z innych źródeł ikonograficznych.

Wydawnictwo ukaże się w formacie 270 x 230 mm i objętości nieco przekraczającej 200 stron.

— W publikacji zreprodukowaliśmy i szczegółowo opisaliśmy 153 zdjęcia lotnicze i ich powiększenia z okresu I wojny światowej oraz lat 30. i 40. XX w. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią angielskie wywiadowcze fotografie lotnicze z sierpnia 1944 r. — dodają autorzy.

Aby umożliwić wydanie drukiem książki, autorzy zwracają się do mieszkańców i miłośników Piły, a także pasjonatów lotnictwa i fotografii lotniczej z prośbą o wsparcie finansowe. Każdy, kto zdecyduje się przekazać kwotę minimum 60 zł na realizację projektu otrzyma drukowany egzemplarz publikacji. Książkę można wesprzeć i zamówić za pomocą serwisu polakpotrafi.pl». Razem możemy przyczynić się do poszerzenia i popularyzacji wiedzy o naszej małej ojczyźnie odkrywając fascynujące i praktycznie nieznane wątki z dziejów miasta nad Gwdą.

DP_11593

gorne_117

jadwizyn_159

srodmiescie_41

wstep_11

zamoscie_132