W Pile mamy skwer Kardynała Ignacego Jeża

Na 100. urodziny śp. kard. Ignacy Jeż „dostał” prezent od włodarzy naszego miasta. Skwer położony u zbiegu ulic 11 Listopada i Browarnej będzie nosił imię zmarłego kardynała.

[fblike layout=”box_count” send=”true” action=”like” font=”verdana” colorscheme=”light”]

Decyzję podjęła Rada Miasta Piły podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 31 lipca. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Inicjatorem nadania nowej nazwy był prezydent Piły, Piotr Głowski.

— Prezydent jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia im. ks. Kardynała Ignacego Jeża ma więc wiedzę na temat życiorysu i zasług tego wielkiego Polaka — informuje Bartosz Mirowski z Biura Prezydenta Miasta Piły.

We wniosku do Komisji ds. Nazewnictwa Ulic Urzędu Miasta Piły, Głowski przytacza bogaty życiorys kard. Jeża. Czytamy w nim m.in. o aresztowaniu ks. Ignacego Jeża przez gestapo i osadzeniu go w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, o jego zasługach dla integracji ziem zachodnich oraz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

— Do ostatnich dni życia biskup senior Ignacy Jeż, choć na emeryturze, aktywnie uczestniczył w życiu społeczeństwa. Był powszechnie znany z pogody ducha i uśmiechu. Papież Jan Paweł II, swego czasu nazwał biskupa Ignacego „Biskupem uśmiechu”. Potwierdzali to również diecezjanie księdza biskupa, którzy od wielu lat mówili o Nim „nasz dobry, uśmiechnięty biskup”. Jestem przekonany, że wybitny życiorys Księdza kardynała Ignacego Jeża jest wystarczającym uzasadnieniem, aby skwer w Pile nosił Jego imię — czytamy we wniosku Piotra Głowskiego.

Skwer z nowym imieniem położony jest pomiędzy mostem Bolesława Krzywoustego (ul. 11 Listopada), a domem ks. Staszica. Już wkrótce pojawi się tam pamiątkowa tablica.

— Dobrą ku temu okazją będzie 16 października – rocznica śmierci kardynała. Urząd Miasta w porozumieniu ze Stowarzyszeniem im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża przygotowuje wydarzenia związane z odsłonięciem tablicy informującej o patronie nazwanego skweru — informuje Mirowski.

Oprócz kard. Jeża, swój skwer „dostał” także śp. senator Zdzisław Nowicki (przy ul. Komuny Paryskiej). Radni zadecydowali również, że nowe rondo przy ul. Bydgoskiej otrzyma imię 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty.

Skwer im Kardynała Jeża