Bł. Piątka Poznańska i twórczość ks. Furdyny na Kapitule Generalnej

Dwa polskie akcenty miały miejsce na 27. Kapitule Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego. Najpierw swoją artystyczną twórczość prezentował ks. Tadeusz Furdyna, a później ks. Jarosław Wąsowicz zaprezentował postaci bł. Piątki Poznańskiej.

[one_half]

„Słowo i obraz“ – taki tytuł nosi wystawa twórczości ks. Tadeusza Furdyny, która została otwarta 10 marca w Rzymie podczas trwania 27. Kapituły Generalnej salezjanów.

Jasnobrązowe i jednolite korytarze domu generalnego salezjanów zostały wypełnione kolorami i dynamiką wyobraźni artysty wyrażonej w sztuce. Ks. Furdyna w pigułce zaprezentował 50 lat swojej służby Słowu za pomocą obrazu. Odwiedzający wystawę mogą poznać obrazy, projekty witraży, realizacje wystroju wnętrz czy też projekty drogi krzyżowej. Chociaż – jak twierdzi artysta – jest to zaledwie 5-6 procent jego prac, to wszystko wygląda naprawdę imponująco. Odwiedzający wystawę z wielkim uznaniem wyrażali się o twórczości polskiego salezjanina.

Więcej info: salezjanie.pl/wiadomosci/tworczosc-furdyny-w-rzymie

[/one_half] [one_half_last]

[/one_half_last]

Kolejnym polskim akcentem na kapitule była prezentacja książki o błogosławionej Piątce Poznańskiej przez ks. Jarosława Wąsowicza oraz dr Rafała Sierchuły. Publikacja jest owocem współpracy salezjanów z Instytutem Pamięci Narodowej

[one_half]

Ksiądz Wąsowicz scharakteryzował postaci młodych męczenników oraz ukazał rozwój ich kultu, w który w ostatnich latach włączyli się także współbracia z Niemiec, a także zachęcał wszystkich salezjanów do odwiedzania miejsc związanych z życiem „Piątki“. Głos zabrał także Rafał Sierchuła, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Zapewnił, że nadal będą kontynuowane badania nad życiem Piątki Poznańskiej, a także innych wychowanków salezjańskich.

Podczas kapituły, książka i obrazki „Piątki” rozeszły się w kilka minut wśród współbraci z całego świata. Pewien salezjanin z Filipin powiedział, że znają pięciu męczenników z Poznania, a ich twarze są namalowane na ścianie jednego z oratoriów.

Więcej info: salezjanie.pl/wiadomosci/rzym-prezentacja-najnowszej-ksiazki-o-poznanskiej-piatce

[/one_half] [one_half_last]

[/one_half_last]

Czym jest Kapituła Generalna? Zbiera się co sześć lat w domu generalnym salezjanów w Rzymie. Podczas niej salezjanie wybiorą księdza generała i członków Rady Generalnej na okres 2014-2020. Kolejne zadanie kapituły to wykonanie i weryfikacja zadań wyznaczonych przez KG25 i KG26 lub wprowadzonych przez nie zmian. Najważniejsze zadanie KG27 to przede wszystkim przemyślenie organizacji i struktur dykasterii naszej misji salezjańskiej: duszpasterstwa młodzieżowego, misji, komunikacji społecznej (por. KG26, 117-118). Następnie podjęcie refleksji na temat kształtu trzech Regionów Europy (por. KG25, 124.126.129); zadanie coraz bardziej naglące, wskutek decyzji o nowym podziale terytorialnym Inspektorii w Hiszpanii, których liczba zmniejszona zostanie po KG27 z sześciu do dwóch.

Ponadto, po przeprowadzonej zmianie konstytucyjnej, dostrzeżono konieczność dokonania oceny powierzenia Rodziny salezjańskiej Wikariuszowi Księdza Generała (por. KG25, 133 i KG26, 116). „Przegląd ten zwraca uwagę na całą strukturę Rady Generalnej”. Dla KG27 oznacza to konieczność dokonania weryfikacji struktur animacji i zarządzania Zgromadzeniem.

Kapituła Generalna rozpoczęła się pod koniec lutego i potrwa do połowy kwietnia.

Źródło: salezjanie.pl

[icon_teaser type=”Facebook” style=”mossgreen”]Więcej o kapitule na specjalnej stronie na Facebooku[/icon_teaser]
[icon_teaser type=”Twitter” style=”mossgreen”]oraz na Twitterze[/icon_teaser]