Koniec z imionami ”z bierzmowania”

Decyzją biskupa Edwarda Dajczaka kandydat do sakramentu bierzmowania nie będzie wybierał sobie imienia świętego patrona, tylko zachowywał to, które dostał na chrzcie.

Biskup ogłaszając tę decyzję, powołuje się na zalecenia II Polskiego Synodu Plenarnego. W dokumentach posynodalnych, w rozdziale „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” w punkcie 113 czytamy: „Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałości życia chrześcijańskiego.” Biskupi motywują swoją decyzję chęcią mocniejszego zaznaczenia związku między sakramentem chrztu, a dojrzałości chrześcijańskiej.

W związku z tym, bierzmowanie w 2014 roku będzie pierwszym bez dodatkowych, często trzecich lub drugich imion, tzw. „z bierzmowania”. Wyjątkiem są osoby, które noszą imiona niemające świętego odpowiednika jak np. Vanessa.

Dodatkowo biskup zarządza, aby świadkiem bierzmowania, w miarę możliwości, był ktoś z chrzestnych przyjmującego sakrament. „W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, zwłaszcza jeśli byliby to rodzice” – piszą biskupi w dokumentach II Synodu Plenarnego.

[fancy_link link=”http://świętarodzina.pila.pl/bierzmowanie-w-parafii/”]Więcej informacji dla kandydatów do bierzmowania w dziale „Dla bierzmowanych” [/fancy_link]