Czy kościół św. Janów był w centrum życia Polaków?

Na to pytanie będzie starał się odpowiedzieć ks. Tomasz Szugalski, wieloletni wikariusz parafii na Podlasiu, pasjonat historii z Archiwum Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej, a obecnie proboszcz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Kołobrzegu.

Na poszukiwanie odpowiedzi czy kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty stał w centrum polskiego życia religijnego w Pile w XIX w. zapraszamy dokładnie za tydzień. Taki temat będzie miał kolejny wykład z cyklu Kościelne Dzieje Piły, który odbędzie sie 4 lutego 2014 roku (wtorek) o godzinie 19.00 w sali św. Jana Bosko w domu katechetycznym przy naszym kościele.

– Kościół świętych Janów był „matką” dla innych świątyń katolickich w naszym mieście. Dziś jego tradycje kontynuuje parafia św. Rodziny w Pile – mówi ks. Jarosław Wąsowicz, moderator cyklu wykładów „Kościelne Dzieje Piły.

– W historię naszego miasta i regionu pilski kościół świętych Janów wpisał się jako ostoja polskości, ważny ośrodek życia nie tylko religijnego, ale również i kulturalnego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że właśnie w tej świątyni został ochrzczony najsłynniejszy pilanin ks. Stanisław Staszic, którego życiowe motto „być narodowi pożytecznym” jest wciąż aktualnym wyzwaniem dla nas wszystkich – dodaje ks. Wąsowicz.

Serdecznie zapraszamy nie tylko pasjonatów historii, ale wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć coś więcej o polskości na ziemiach pilskich za czasów Schneidemühl.

Po wykładzie na stronie internetowej naszej parafii ukaże się relacja (tekstowa i fotograficzna) ze spotkania.

KosciolSwietychJanow.pdf-page-001
[titled_box title=”Kościelne Dzieje Piły”]

Plan kolejnych wykładów z cyklu Kościelne Dzieje Piły:

KoscielneDziejePily-page-001 - Kopia

  • 4 lutego 2014 (wtorek) – ks. Tomasz Szugalski – „Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty jako centrum polskiego życia religijnego w Pile w XIX w.”
  • 4 marca 2014 (wtorek) – ks. Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej) – „Lokalne konflikty między Kościołem, a władzami w latach 80. na przykładzie Piły”
  • 2 kwietnia 2014 (środa)– Roman Chwaliszewski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile) – „Zarys dziejów parafii pw. św. Antoniego w Pile w l. 1945-1989”
  • 6 maja 2014 (wtorek) – ks. Tadeusz Ceynowa (Uniwersytet Szczeciński, Katedra Historii Kościoła Wydział Teologiczny) – „Materiały do kościelnych dziejów Piły w zasobie Archiwum Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
  • 10 czerwca 2014 (wtorek) – Dorota Fechner (Liceum Salezjańskie w Pile) – „Rozwój szkolnictwa salezjańskiego w Pile”
  • 24 czerwca 2014 (wtorek) – Zakończenie cyklu, dyskusja panelowa z udziałem dotychczasowych prelegentów „Kościelne dzieje Piły – postulaty badawcze”

KoscielneDziejePily-page-002[/titled_box]