Tak prześladowali naszą parafię w czasach komuny

Około 75 osób wysłuchało wykładu ks. dra Jarosława Wąsowicza o prześladowaniach naszej parafii w czasach głębokiego komunizmu. To kolejne spotkanie z cyklu Kościelne Dzieje Piły.

Na początku spotkania nauczycielka historii z pilskiej szkoły salezjańskiej, Dorota Fechner, przedstawiła prelegenta. A swój wykład ks. Wąsowicz rozpoczął od znamiennego wydarzenia w powojennych dziejach naszego miasta. Opowiedział o pierwszej po II wojnie światowej mszy świętej odprawionej na gruzach Piły przed naszym kościołem. Mszy przewodniczył kapucyn, o. Rumak.

– Wówczas po tej mszy do o. Rumaka podeszło sporo starostów, burmistrzów, wójtów, a nawet członków PPS’u z prośbą o mszę świętą w ich miejscowości. Jednak te „przyjazne” stosunki szybko się skończyły – mówił ks. Jarosław.

Historyk omówił również kilka akcji zwalczania Kościoła i kapłanów (szczególnie proboszczów) naszej parafii, począwszy od 3 maja 1946 roku, kiedy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Pile odbył się kilkutysięczny patriotyczny marsz z hasłami: „Precz z komuną, precz z PPS’em, niech żyje rząd w Londynie”. Po tym marszu pierwszy proboszcz parafii, ks. Józef Wróbel wraz z innymi demonstrantami został aresztowany. Od tego czasu ks. Wróbel był inwigilowany, nachodzony i szykanowany, aż do odejścia z Piły.

Ks. Jarosław Wąsowicz opowiadał także o wściekłości władz, do której doprowadziły misje święte przeprowadzone w naszym kościele w maju w 1949 roku. Księża mówili: „takiego wielkiego ożywienia duchowego Piła nie widziała!”, a w notatkach służbowych znalazły się słowa: „kler na naszym terenie bezprawnie mami lud swoimi naukami”.

Prelegent wspomniał także o wizytacji kard. Hlonda i kard. Wyszyńskiego w Pile. Mówił też o akcji dzwonienia przez pół godziny w dzwony podczas pogrzebu Stalina. Ówczesny proboszcz i dziekan, ks. Halagiera, uruchomił tylko jeden dzwon i zagrodził aktywom Związku Młodzieży Polskiej dostępu do dzwonnicy. Od tego czasu został zakwalifikowany jako „wróg ludowej demokracji” i ciągle zmagał się z pomówieniami i inwigilacją. Wreszcie Urząd Bezpieczeństwa dopiął swego i sfingował nagonkę na proboszcza, rozpuszczając plotki, że rozpija młodzież. Posłuszne systemowi gazety rozpisywały się o „Pijaństwie u salezjanów”. Dopiero po latach okazało się, że urzędnicy spotkali na ulicy pijanego ministranta, i pod groźbą wydalenia go ze szkoły kazali kłamliwie zeznawać przeciwko proboszczowi.

– Działania służb bezpieczeństwa i partii wobec parafii Świętej Rodziny w Pile nie wyróżniały się niczym szczególnym od tych podejmowanych w skali całego kraju. Niemniej jednak pilski Kościół przetrwał pierwsze dziesięć lat rządów komunistycznych, broniąc zdecydowanie swojej pozycji w społeczeństwie i w konfrontacji z władzą odniósł zwycięstwo – tymi słowami ks. Wąsowicz zakończył wykład.

Kto nie mógł być na wykładzie zachęcamy do przesłuchania nagrania ze spotkania:

[button size=”large” link=”http://sdrv.ms/1ke6EK9″ target=”blank”]Zobacz galerię zdjęć[/button] [titled_box title=”Kościelne Dzieje Piły”]

Plan kolejnych wykładów z cyklu Kościelne Dzieje Piły:

KoscielneDziejePily-page-001 - Kopia

  • 21 stycznia 2014 (wtorek) – ks. Tomasz Wola (Parafia Ewangelicko- Augsburska w Pile) – Zarys dziejów Kościoła ewangelickiego w Pile”
  • 4 lutego 2014 (wtorek) – ks. Tomasz Szugalski – „Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty jako centrum polskiego życia religijnego w Pile w XIX w.”
  • 4 marca 2014 (wtorek) – ks. Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej) – „Lokalne konflikty między Kościołem a władzami w latach 80. na przykładzie Piły”
  • 2 kwietnia 2014 (środa)– Roman Chwaliszewski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile) – „Zarys dziejów parafii pw. św. Antoniego w Pile w l. 1945-1989”
  • 6 maja 2014 (wtorek) – ks. Tadeusz Ceynowa (Uniwersytet Szczeciński, Katedra Historii Kościoła Wydział Teologiczny) – „Materiały do kościelnych dziejów Piły w zasobie Archiwum Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
  • 10 czerwca 2014 (wtorek) – Dorota Fechner (Liceum Salezjańskie w Pile) – „Rozwój szkolnictwa salezjańskiego w Pile”
  • 24 czerwca 2014 (wtorek) – Zakończenie cyklu, dyskusja panelowa z udziałem dotychczasowych prelegentów „Kościelne dzieje Piły – postulaty badawcze”

KoscielneDziejePily-page-002[/titled_box]