Rondo pierwszego prezydenta Piły

Podczas wizytacji ks. biskupa Krzysztofa Zadarko, na chwilę udał się on poza teren naszej parafii, aby poświęcić Rondo im. Franciszka Toboły.

Liczba uczestników uroczystości poświęcenia chyba przerosła organizatorów, ponieważ nie zadbali oni o nagłośnienie. W strugach deszczu w poświęceniu udział wzięli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, rodzina Franciszka Toboły, członkowie Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Pile, którzy byli pomysłodawcami nadania imienia.

„Na wstępie głos zabrał Krzysztof Szewc, zastępca prezydenta Piły, a następnie Marek Toboła w kilkunastu zdaniach przedstawił postać swego Dziadka i bardzo serdecznie podziękował prezesowi Koła nr 9 TPPW za podjęcie działań upamiętniających Franciszka Tobołę, podziękował również władzom miasta; po nim kilka okolicznościowych zdań wygłosił Starosta Pilski, Mirosław Mantaj a następnie biskup Krzysztof Zadarko bardzo ciepło opowiedział o rodzinie i bohaterze oraz poświęcił rondo.” – relacjonuje Jan Balcerzak, miłośnik historii Piły.

Uroczystości odbyły się 10 listopada 2013 roku.

Kim był Franciszek Toboła, który doczekał się swojego ronda w Pile? Zwykły bohater – takim mianem można określić pierwszego Prezydenta miasta Piły, który na zawsze wpisał się w karty jej historii. Ponad 100 lat temu rozpoczął drogę życia, która była obarczona walką z niesprawiedliwością, przemocą i nienawiścią. Walczył o wolną Polskę i o godną przyszłość jej mieszkańców.

Był powstańcem wielkopolskim, współorganizował powstanie śląskie w 1920 roku. Przed wojną pracował w samorządzie lokalnym w Mikstacie i Ostrzeszowie. W czasie wojny więziony w obozach koncentracyjnych Gross Rosen i Buchenwald, dwukrotnie skazany na karę śmierci. W 1945 roku przyjechał do Piły by objąć urząd prezydenta miasta. Funkcje tą sprawował do 1947 r. Szykanowany przez władze komunistyczne. Zmarł w 1962 r. w Częstochowie.

[button size=”large” link=”http://sdrv.ms/HUoZQ1″ target=”blank”]Zobacz galerię zdjęć[/button]