Nasi na kongresie w Sokołowie

23-osobowa grupa pielgrzymów reprezentowała Piłę podczas kongresu maryjnego w Sokołowie Podlaskim. Pojechali tam wraz z opiekunem ADMY ks. Januszem Zdolskim.

Oprócz pilskiej grupy, w minioną sobotę, 21 września 2013 roku, parafia salezjańska pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim, gościła przez cały dzień kilkuset czcicieli Wspomożycielki, przybyłych z dwudziestu pięciu ośrodków i parafii salezjańskich z terenu inspektorii pilskiej oraz warszawskiej.

Wszyscy zjechali się, aby uczestniczyć w salezjańskim kongresie ku czci Maryi Wspomożenia Wiernych, odbywającym się pod hasłem „Maryjo, Tobie zawierzamy”. Głównym organizatorem był pełen radości i wigoru, ks. Henryk Bonkowski SDB, dyrektor domu zakonnego na warszawskiej Pradze.

Kongres rozpoczął się od mszy świętej, podczas której kazanie wygłosił nasz ksiądz Janusz Zdolski. Eucharystii z udziałem około dwudziestu kapłanów przewodniczył wikariusz inspektorialny Inspektorii Warszawskiej ks. Przemysław Solarski. Na zakończenie mszy poświęcono i rozdano Cudowne Medaliki Wspomożycielki Wiernych.

Tegoroczny kongres był niejako dalszym ciągiem radości przeżywanej w polskich prowincjach salezjańskich w związku z peregrynacją relikwii św. Jana Bosko.

A podczas kongresu szczególnie zaakcentowana była obecność Córek Maryi Wspomożycielki, czyli sióstr salezjanek, które według pragnienia świętego Jana Bosko miały stać się żywym pomnikiem wdzięczności dla umiłowanej przez niego Maryi Wspomożycielki. Dlatego też trzy referaty i prezentację multimedialną przygotowały siostry salezjanki z Warszawy, Częstochowy i Pieszyc. Uczestnicy kongresu wysłuchali wystąpień na temat Zgromadzenia CMW jako pomnika wdzięczności ks. Bosko względem Maryi Wspomożycielki Wiernych, o obecności Maryi w życiu Marii Dominiki Mazzrello – założycielki Zgromadzenia CMW oraz o maryjności w życiu matki Laury Meozzi, która w wieku 49 lat przybyła z Włoszech na ziemie polskie, by tutaj zaszczepiać i podtrzymywać ideę Córek Maryi Wspomożycielki.

Kongres podsumował wikariusz inspektorii warszawskiej i udzielił wszystkim błogosławieństwa za wstawiennictwem NMP Wspomożycielki Wiernych. Kolejny kongres maryjny, odbędzie się prawdopodobnie w maju 2014 roku w sanktuarium Wspomożycielki Wiernych w Rumi.

[button size=”large” link=”http://sdrv.ms/18nHCpd” target=”blank”]Zobacz galerię zdjęć[/button]