Modlitwa wiernych na 500-lecie miasta

Publikujemy treść modlitwy wiernych, która była przeczytana podczas mszy świętej z okazji 500-lecia miasta Piły na pl. Zwycięstwa. Tekst modlitwy przygotowała i przeczytała jedna z naszych parafianek. Składamy jej serdeczne Bóg zapłać za mocne słowa!

Przez przyczynę Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Królowej naszego narodu, Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła, naszych patronów, polecajmy w modlitwie Bogu potrzeby Kościoła, naszej Ojczyzny, naszego miasta obchodzącego 500-lecie nadania praw miejskich i całego świata.

1. Panie Jezu, Ty powiedziałeś swoim uczniom: ”Jeśli o coś poprosicie w moje Imię, Ja to spełnię.” Z ufnością zwracamy się przez wstawiennictwo Twojej Najświętszej Matki, naszej Wspomożycielki w intencji Ojca Świętego Franciszka i wszystkich Duszpasterzy, a szczególnie za obecnych wśród nas ks. Kardynała Kazimierza Nycza, naszego biskupa Edwarda Dajczaka i Jego biskupów pomocniczych i prosimy: „Biskupom, pasterzom, kapłanom, daj wiary moc niepokonaną, by z miłością i stanowczością odpowiadali na ataki wrogów Kościoła i przyczyniali się do wzrostu jego świętości. Ciebie prosimy….

2. Królowo Polski, kraju o chrześcijańskiej tożsamości, którego synowie na swych sztandarach wypisywali zawołanie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, Panno Wierna, przypominaj swojemu ludowi i jego przywódcom, że honor pozwala czuć własną godność, uczy szacunku dla siebie i drugiego człowieka, Ojczyzna to ziemia, miejsce urodzenia, rodzina, naród, jego kultura i przyszłość; na straży tych wartości stoi Bóg. Królowo nie dopuszczaj do znieważania naszej Matki – Ojczyzny i jej symboli jednoczących nas w wielką rodzinę Polaków; przemów do naszych serc i umysłów, byśmy zrozumieli, że czekoladowy ptak, różowy balonik, tęczowa chorągiewka i krzyż sklecony z puszek po piwie „zimny Lech” nigdy nie zastąpią nam dumnego białego Orła, biało-czerwonej zbroczonej naszą krwią flagi i czuwającego na Polską z wysokości Giewontu Krzyża, którego obronę zlecił nam błogosławiony Jan Paweł II. Ciebie prosimy….

3. Maryjo, Panno roztropna, dziękując Bogu za jubileusz 500-lecia miasta, przez wieki boleśnie doświadczonego ale strzegącego wiary katolickiej i polskości, prosimy w intencji naszych polityków i samorządowców, by pamiętali, że władza, którą z woli ludzi sprawują, ma być roztropną i odpowiedzialną służbą na rzecz wspólnego dobra. Niech uczą się tej służby od największego obywatela naszego miasta Ks. Stanisława Staszica, który w najtrudniejszych czasach, upadku państwa i niewoli własną postawą wskazywał, jak „być użytecznym” narodowi, i który całym sercem i umysłem, uczciwą pracą naukową, badawczą i społeczną stwarzał podwaliny odbudowy kraju i akcentował, że dobrze ukształtowany Polak jest największym skarbem cierpiącej Ojczyzny. Ciebie prosimy….

4. Maryjo, Królowo Rodzin, w Twoją opiekę oddajemy wszystkich mieszkańców Piły. Otocz swoją macierzyńską troską każdą rodzinę; Matko cierpliwie słuchająca niech dotrą do Ciebie smutne westchnienia i prośby ludzi biednych, pozbawionych pracy i środków do życia; usłysz płacz krzywdzonych dzieci błagających o miłość, chleb codzienny i spokój w rodzinach skonfliktowanych, zniewolonych nałogami, tracących wiarę, wzajemne zaufanie i miłość; prosimy Cię za tymi, którzy bezskutecznie oczekują pomocy lekarskiej czy dachu nad głową. Maryjo, niech los cierpiących stanie się wyrzutem sumienia dla każdego ogarniętego obojętnością i egoizmem, niech poruszy serca pracowników stosownych instytucji, a szczególnie tych, którzy kreśląc plany rozwoju miasta, zapominają o ludziach. Ciebie prosimy….

5. Stolico Mądrości, nauczycielko życia, w Twoje ręce składamy los młodego pokolenia pilan; prosimy, by dom rodzinny uczył wiary i miłości Ojczyzny; prosimy w intencji nauczycieli i wychowawców, by w ich pracy nigdy nie oddzielano rozumu od wiary, ciała od duszy, a nowoczesność nie sączyła w serca i umysły wychowawców treści godzących w ich człowieczeństwo. Matko dobrej rady, pomagaj zło przezwyciężać własną dobrocią i miłością, które ujmują najbardziej oporne serca wychowanków. Szczególne prośby zanosimy w intencji młodzieży, by nie ulegała jedynie słusznym poglądom, strzegła najlepsze wartości duchowe i losy polskiej kultury; niech mądrość uczciwość i pracowitość decydują o karierach zawodowych i życiowych sukcesach; niech w ich życiu zwycięża Boża prawda i miłość. Ciebie prosimy……

6. Królowo Polski, dziękując za trudną historię miasta i teraźniejszość kreśloną różnymi barwami, składamy hołd ludziom, którzy miasto wznosili z powojennych ruin i budowali fundamenty przyszłego rozwoju, a dziś odchodzą po wieczną nagrodę. Niech miłosierny Bóg przebaczy popełnione zło, a dobro nagrodzi radością nieba. Ciebie prosimy….

7. Przyczyno naszej radości, bądź z nami, uczestniczącymi w tej dziękczynnej Eucharystii; strzeż naszej wiary, ucz pokory i odpowiedzialności za powierzone nam dobro i prowadź do radosnego spotkania z Twoim Synem. Ciebie prosimy….

Módlmy się:

         Boże, przyjmij nasze prośby, jakie zanosimy do Ciebie za przyczyną Niepokalanej Wspomożycielki, Matki Kościoła, a także Świętych Janów i spraw, abyśmy naśladując świętość Ich życia, byli zawsze radością Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.