Święci Janowie będą patronami Piły

W Pile podjęto działania w celu nadania miastu patronatu św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Inicjatywa zrodziła się przy okazji jubileuszu 500-lecia, który w tym roku obchodzony jest w mieście.

– W Pile był kiedyś kościół świętych Janów, na którego miejscu stoi teraz hotel. Jego ruiny były tu jeszcze do połowy lat 70-tych. W czasach, gdy nie było Polski, ludzie gromadzili się tam na nabożeństwach w języku polskim, mówili po polsku. Był tam nawet ochrzczony Stanisław Staszic. Pamięć o tej świątyni przekazywana jest z pokolenia na pokolenie – mówi ks. Stanisław Oracz, dziekan pilskiego dekanatu.

– Kościół świętych Janów funkcjonował w Pile przez prawie dwa wieki będąc ostoją polskości. Choć sam jestem już z pokolenia, które nie pamięta tej świątyni, to jednak pamięć o niej wśród mieszkańców jest wciąż żywa. Dlatego nadanie naszemu miastu patronatu świętych ma wielkie znaczenie. Oczywiście decyzja nie należy do nas, ale ostatecznie do Stolicy Apostolskiej. Jako Rada Miasta reprezentująca mieszkańców, którzy w większości są katolikami, bez względu na osobisty stosunek do wiary, podjęliśmy uchwałę, która upoważnia Prezydenta i mnie, do wystąpienia do biskupa ordynariusza z prośbą o rozpoczęcie odpowiedniej procedury – mówi Rafał Zdzierela, Przewodniczący Rady Miasta.

Gdy biskup otrzyma odpowiednie dokumenty, zdecyduje o przesłaniu sprawy do Watykanu. Tam Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów rozstrzygnie o zasadności nadaniu miastu Piła patronatu świętych Janów.

autor:
ks. Wojciech Parfianowicz
źródło: koszalin.gosc.pl