ON ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!

Jest taka informacja, która nie ma tysiąca lajków, kilkaset retweetów i setek udostępnień.

Mimo to chcemy się z Wami nią podzielić: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ i Was kocha!

Niech On Wam błogosławi! Amen! Alleluja!

W imieniu całej naszej wspólnoty zakonnej najserdeczniejsze życzenia. Wypowiadamy je słowami Benedykta XVI: „Niech Jezus będzie w centrum waszego życia. Na Nim je budujcie! W Jezusie znajdziecie siłę, by za Jego przykładem samych siebie uczynić darem dla innych. Ufajcie, Zmartwychwstały Pan idzie z wami – wczoraj, dzisiaj i zawsze”.

Niech przeżycia związane z tajemnicą tych dni, zostawią w waszych sercach trwały rys. A Zmartwychwstały Chrystus niech obdarzy łaskami potrzebnymi do przezwyciężania wszelkich słabości i trudności!

Także Maryja – Matka Zbawiciela, każdego dnia niech darzy swoim wstawiennictwem, by każdy dzień na ziemi był zapowiedzią nieba!

Wszystkim życzymy zdrowych, radosnych i błogosławionych świąt.

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja