Podsumowanie 2012 i propozycje na 2013

Sprawozdanie z życia naszej parafii za 2012 rok oraz plany pracy duszpasterskiej na rok 2013 pragniemy przedstawić w aspekcie dzisiejszych czytań /z V Nz Rok C/, które mówią o wybieraniu przez Boga zwykłych ludzi do bycia apostołami. Żaden z nich – prorok Izajasz, Św. Paweł, apostołowie – rybacy nie dostrzegali w sobie naturalnych i nadprzyrodzonych predyspozycji do bycia Głosem samego Boga. Uważali siebie za niegodnych, grzesznych, ułomnych, mało wpływowych i nie przygotowanych. Do każdego Bóg powiedział: „To Ja będę działał, ty masz być tylko narzędziem … moc w słabości się doskonali”. Każdy z nas w ogłoszonym ROKU WIARY wezwany jest do tego aby apostołować, by być świadkiem Chrystusa, aby ewangelizować i poddawać się samemu ewangelizacji.

I.  STAN OBECNY PARAFII – PRAKTYKI RELIGIJNE / STATYSTYKI PARAFIALNE – Liczba parafian 14500 osób

Ilość wiernych -Kolęda 2012/2013

Aktualnie na terenie naszej parafii mieszka 15250 osób /w roku 2000 mieszkało 16800/. Kuria Diecezjalna uznała, że za liczbę wiernych możemy przyjąć 14500. Faktycznie osób przyznających się do Kościoła Katolickiego jest mniej /10253/. Otóż: w naszej parafii mamy aktualnie 6359 rodzin /ściśle mieszkań-gospodarstw domowych/. Podczas kolędy księża odwiedzili 3989 rodzin co stanowi 62,7% /2010=około 61%/. W tym roku /podobnie jak w minionym/ nie przyjęło wizyty duszpasterskiej 2370 rodzin. W odwiedzonych przez nas domach zamieszkuje około 10253 wiernych /co stanowi 70,71% mieszkańców.

SAKRAMENTY

Eucharystia. W październiku 2012 r. przeprowadzono ogólnopolskie liczenie wiernych w kościołach. W naszej parafii na Mszy Św. było łącznie 3043 (w 2010 roku było 2925) osób, co stanowi 21% (2010=18,9%) wiernych. Mężczyzn było 1054 (2010=1159), a kobiet 1989 (2010=1766). W tym dniu przyjęto komunię świętą 1599 (2010=1504) osób, co stanowi 52,5% (2010=51%) wszystkich obecnych na Eucharystiach. Mężczyźni przyjęli 461 komunii św. kobiety 1038. Widzimy więc, że w tym względzie, biorą ostatnie lata, sytuacja się nie zmienia.

W minionym roku udzielono w naszej świątyni 300 000 Komunii Św.

Rok 2000 – Chrzty – 215; I Komunia – 226; Bierzmowanie – 289; Sakrament małżeństwa – 73; Zgony – 202

Rok 2010 – Chrzty – 122; I Komunia – 173; Bierzmowanie – 95; Sakrament małżeństwa – 65; Zgony – 202

Rok 2011 – Chrzty – 159; I Komunia – 150; Bierzmowanie – 56; Sakrament małżeństwa – 56; Zgony – 173

Rok 2012 – Chrzty – 128; I Komunia – 179; Bierzmowanie – 89; Sakrament małżeństwa – 58; Zgony – 177.

Sakrament Namaszczenia Chorych. Księża odwiedzają w I Piątki miesiąca 252 chorych w ich domach. Sakrament Namaszczenia Chorych udzielono 99 razy, nie licząc osób korzystających z tego sakramentu podczas rekolekcji parafialnych /około -500/.

Niestety bez sakramentów świętych zmarło 67 osób (ok. 1/3). Wiele z tych osób było zaniedbanych przez rodzinę i nigdy nie proszono księdza z sakramentami świętymi do domu. Tu jest zadanie dla każdego z nas, aby zaproponować konkretnej rodzinie pomoc w tym względzie. W tej grupie jest aż 19 osób, które zmarły w wieku około 50 lat bez sakramentów św. Tu jest zadanie dla każdego z nas – dbać o życie sakramentalne swoje i rodziny.

 I CZWARTKI, PIĄTKI I SOBOTY miesiąca nie są wykorzystywane i doceniane, a Jezus Chrystus pragnie działać w naszych duszach, rodzinach, sąsiedztwie dla naszego zbawienia. Trzeba abyśmy dowartościowali sakrament spowiedzi, stąd propozycja wielu osób aby w Roku Wiary wybudować nowy, wyciszony konfesjonał /o tym poniżej/.

II. WSPIERANIE DZIEŁ MIŁOSIERDZA: CARITAS; MISJE; MŁODZIEŻ; ŚWIETLICA DLA DZIECI

Dzieła miłosierdzia w naszej parafii wykorzystują fundusze zebrane z następujących ofiar: z puszki Św. Antoniego, z Tygodnia Miłosierdzia Bożego, ze zbiórek celowych i indywidualnych ofiarodawców, jałmużny i ze sprzedaży świec świątecznych, puszek na misje i młodzież. Wszystkim ofiarodawcą serdecznie dziękujemy.

Nasz Caritas rozdał w minionym roku 30 ton artykułów żywnościowych dla 312 rodzin /w tym 785 osób/.

Jest to olbrzymia praca, przede wszystkim fizyczna, którą wykonało kilka osób z członków naszego Caritasu.  Bóg zapłać im za tak piękną, ofiarną i bezinteresowną pracę. Prosimy również o nowe osoby, które zaangażowałyby się tę posługę. Aktualnie poszukujemy transportu, aby przewozić żywność z Banku Żywności.

Pracę na rzecz dzieci i młodzieży możemy wspierać również odpisem 1% podatku na rzecz Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży. Kod naszej Parafii P22. W roku 2011 zebraliśmy 5 tyś. zł. Kwota ta została przeznaczona na remont i malowanie pomieszczeń świetlicy i oratorium oraz odnowienie stołu bilardowego. W minionym roku została wpłacona kwota 4,5 tyś. zł. i przeznaczyliśmy ją na zakup bezprzewodowego systemu nagłaśniającego do kościoła dla Scholii dziecięcej i Diakoni. W minionym roku 95 osób dokonało omawianego odpisu. Blankiety informacyjne są rozłożone przy filarach świątyni.

III. PRASA KATOLICKA – 17 czasopism; tygodniki, miesięczniki, kwartalniki; Łącznie – 614 egz. Zachęcamy do włączenia się w rozprowadzanie czasopism.

IV. Przeprowadzone inwestycje w minionym roku i propozycje na bieżący rok:

 • Dzięki zaangażowaniu całej naszej wspólnoty parafialnej został wykonany i postawiony nowy Ołtarz Bożego Miłosierdzia wraz z relikwiami apostołów miłosierdzia oraz wyremontowano i odnowiono drzwi wejściowe główne oraz całą przestrzeń pod chórem.
 • Przeprowadzono remont pomieszczeń i sprzętu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Oratorium i Świetlicy Środowiskowej.
 • Został zakupiony ekran do wyświetlania pieśni podczas nabożeństw liturgicznych.
 • Zakupiono relikwiarze i sprowadzono relikwie Bł. Jana Pawła II oraz bł. Michała Sopoćko.
 • Zostały odnowione poprzez ozłocenie: monstrancja oraz dwie puszki na Najświętszy Sakrament.
 • Odnowiono boczne kinkiety w nawie głównej i pod chórem.

V PLANOWANE INWESTYCJE i PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE /propozycje parafian z rozmów podczas kolędy, rozmów indywidualnych, wnioski z Rady Wychowawczo-duszpasterskiej/

 • Zgodnie z pragnieniem wielu parafian chcemy zaprojektować i ustawić nowy, wyciszony Konfesjonał /wiele osób ma problemy ze słuchem oraz z pozycją klęczącą podczas spowiedzi/. Ofiary na ten cel można składać w kancelarii, na koncie parafii oraz do skarbony przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego.
 • Konieczność zbadania podłoża w tylniej części kościoła – płytki zapadają się.
 • Istnieje konieczność remontu toalety /prosimy korzystać z toalety w Domu Katechetycznym/.
 • W dalszej perspektywie remont organów, ławek w kościele i kolejnych konfesjonałów.
 • Proponujemy również, aby taca poza sezonem grzewczym z drugiej niedzieli miesiąca była przeznaczona na sprawy remontowo budowlane.

PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE I EWANGELIZACYJNE

 • Istnieje wielkie bogactwo modlitewne w naszej parafii poszczególnych wiernych i wspólnot parafialnych.
 • WSPÓLNOTY, GRUPY, RUCHY RELIGIJNE – 23. Zachęcamy do włączania się w życie poszczególnych wspólnot.
 • Duchową adopcję dzieci poczętych – czyli modlitwę za dziecko i rodziców podjęło 100 wiernych. W marcu zachęcamy do podjęcia się takiego modlitewnego zobowiązania.
 • Cieszy również duża obecność wiernych w naszej Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu (która jest otwarta w dni powszednie od 7.30 do 18.40) oraz przy poszczególnych ołtarzach w naszej świątyni.
 • Każdego dnia po mszy św. o 8.00 jest modlitwa różańcowa prowadzona przez poszczególne Róże Różańca Św., w środy przez Apostolstwo Patronki Dobrej Śmierci odmawiany jest różaniec Do Boleści Matki Bożej, natomiast w I Piątki różaniec prowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pamiętajmy również, że poszczególne grupy są otwarte na wstawiennictwo modlitewne. Mamy różne trudne doświadczenia, choroby, problemy osobiste, rodzinne, sąsiedzkie, których po ludzku nie można rozwiązać. Zawsze podczas każdego spotkania modlitewnego można podejść do grupy modlącej się i śmiało podać intencję modlitwy. Można to uczynić ustnie, czy też na kartce.
 • Przypominamy o Nabożeństwach Uzdrowienia, które odbywają się w III czwartek miesiąca a rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.00.

Ogólne

 • Propozycja, aby do komunii św. podchodziły najpierw osoby z pierwszych ławek.
 • Kwiaty – wazon przy chrzcielnicy – kwiaty z ogródków wkładamy do wazonów przy chrzcielnicy.
 • Zachęcamy do pomocy w świetlicy – szczególnie dla tych osób które nie mają czasu na bycie w jednej ze wspólnot.

Propozycje spotkań ewangelizacyjnych dla parafian Św. Rodziny i mieszkańców dekanatu pilskiego w roku 2013

Lp.

Proponowane spotkanie

Terminy w 2013

Odpowiedzialni

1

Katechezy dla Dorosłych

10 II – V

Neokatechumenat

2

Seminarium Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego

4 III – VI

Wspólnota Charyzmatyczna

„Nazaret”

3

Jerycho Różańcowe

19-26 V

Rozpoczęcie i zakończenie godz. 15.00

Róże Różańca Św., Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

4

Spotkanie modlitewne przy Krzyżu i pomniku Św. O. M. M. Kolbe /zbieg ulic Wiatraczna i Kolbe

29 V 2013; g. 20.00

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

5

Apele Maryjne na Placu Zwycięstwa

Godz. 21.00 – Niedziele Maja

Wyznaczone wspólnoty Grupy

6

Wyjazd na „Spotkanie z Jezusem” na Stadionie Narodowym w Warszawie

6 VII

Wspólnota Charyzmatyczna

„Nazaret”

8

Wyjazd na spotkanie sympatyków RADIA MARYJA i TELEWIZJI TRWAM

13 VII

Biuro Radia Maryja

9

Półkolonie dla dzieci i młodzieży

Lipiec/ 4 tygodnie

Oratorium I Świetlica Środowiskowa

10

Spotkanie modlitewne przy Krzyżu i pomniku Św. O. M. M. Kolbe /zbieg ulic Wiatraczna i Kolbe

14 VIII 2013; godz. 20.00

Neokatechumenat

11

Rekolekcje Biblijne – Szkoła Biblijna: Wygłasza O. Jose Antonio Maniparambil

14-17 VIII

Wspólnota Charyzmatyczna

„Nazaret”

12

Pielgrzymka na Rok Wiary do Miejsc Świętych we Włoszech

26 VII – 6 VIII

Oratorium I Świetlica Środowiskowa

13

Ewangelizacja ulicami miasta w okresie wielkanocnym

4  pierwszych Niedzieli Wielkanocnych – wymarsz godz. 15.00

Neokatechumenat

14

Spotkania w ramach sprowadzenia do parafii Relikwii Św. Jana Bosko – patrona młodzieży i wychowawców

29/30 VI

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

15

Spotkanie modlitewne przy Krzyżu Ofiar Wybuch przy Al. Niepodległosci

1 IX 2013

Wyznaczona Wspólnota

16

Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży na ulicach i placach miasta, nabożeństwa uwielbienia, koncerty

6-8 IX

Wspólnoty: „Pielgrzymka Ewangelizacyjna” oraz „Pustynia Miast”

17

Seminarium Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego

29 IX – I 2014

Wspólnota Charyzmatyczna

„Nazaret”

18

Spotkania modlitewne przy Krzyżach Parafii; ul. Kolbe; Al. Niepodległości; przy Kościele

Św. Podwyższenia Krzyża – 14 X;

 godz. 20.00

Wyznaczone Wspólnoty

19

Jerycho Różańcowe

29 IX – 6 X

Rozpoczęcie i zakończenie godz. 15.00

Róże Różańca Św., Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

20

Apele Maryjne na Placu Zwycięstwa

Godz. 21.00 – Niedziele października

Wyznaczone wspólnoty Grupy

21

Katechezy dla Dorosłych

13 X

Neokatechumenat

22

Kurs ALFA

10 XI

Wspólnota „Miecz Ducha”

23

Rekolekcje Charyzmatyczne

21-23 XI: wygłasza

 O. Adam Szustak – Dominikanin

Wspólnota Charyzmatyczna

„Nazaret”

Zachęcajmy się wzajemnie, szczególnie w naszych rodzinach do odmawiania Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Niech te modlitwy staną się codziennością, stylem naszego życia