Przed Tobą wielka niewiadoma

Nowy Rok zjawia się przed nami jako wielka niewiadoma, jako przestrzeń, którą wypada nam wypełnić treścią, jako perspektywa wydarzeń, których nie znamy, rozstrzygnięć, które trzeba nam będzie podejmować. Jako nowy etap i nowa przestrzeń zmagania się dobra i zła w skali każdego człowieka, a zarazem w skali rodzin, społeczeństw, narodów: całej ludzkości.

Razem rozpoczynamy kolejny rok, który my, katolicy, przeżywamy jako Rok Wiary. Św. Paweł w drodze do Damaszku poznał Boga i to spotkanie odmieniło całe jego życie. Wszystkim, którzy uczestniczą i będą uczestniczyli w życiu parafialnym, a także będą korzystali z różnych propozycji spotkań prezentowanych na naszej stronie parafialnej były także doświadczeniem Bożej obecności w każdej minucie życia.

W imieniu duszpasterzy Salezjanów i zespołu redakcyjnego strony życzymy głębokich przeżyć w Nowym Roku 2013, a także zapewniamy o modlitwie, w której prosimy o obfite błogosławieństwo dla Was wszystkich.

PS. Życzenia szczególnie kierujemy do naszych followersów i lajkujących