Urodzinowe obchody ADMY

Środowy wieczór 24. października zgromadził w kościele Świętej Rodziny członków ADMA i czcicieli Matki Bożej pragnących dziękować dobremu Bogu za dziesięć lat istnienia wspólnoty lokalnej Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Eucharystia koncelebrowana, sprawowana była w intencji żywych i zmarłych członków ADMA. Przewodniczył jej inspektor ks. Marek Chmielewski, który wygłosił również kazanie. Nawiązując do tekstu Ewangelii św. Łukasza podkreślił, że w postawie Maryi – młodej, prostej dziewczyny odnajdujemy wzór zawierzenia Bogu, odczytania woli Bożej, pełnienia woli Bożej i postępowania zgodnie z wolą Bożą. A czcić Matkę Bożą to naśladować Maryję w Jej postawach.

Ksiądz Inspektor przypomniał historię Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych – trzeciej po salezjanach i siostrach salezjankach gałęzi Rodziny Salezjańskiej.

Ks. Jan Bosko, założyciel Stowarzyszenia, określając jego cele starał się połączyć w duchu salezjańskim gorliwość w rozwijaniu pobożności do Najświętszej Maryi Panny i cześć oddawaną Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

Członkowie Stowarzyszenia przez osobistą pobożność w wypełnianiu wskazanych zadań wyrażają troskę o własne zbawienie i zbawienie innych.

Ksiądz Inspektor przypomniał, że dzięki osobistemu zaangażowaniu i oddaniu ks. Janusza Zdolskiego, ks. Zenona Klawikowskiego i nieżyjącego ks. Adama Duraka Stowarzyszenie jest żywą gałęzią Rodziny Salezjańskiej w Pilskiej Inspektorii.

Na zakończenie homilii przypomniał, że sprawowana Eucharystia jest okazją, by dziękować za dziesięcioletnie trwanie przy Maryi, za tych, którzy wspólnotę zakładali, którzy ją w dalszym ciągu tworzą, żyją codziennie jej sprawami.

Po kazaniu miała miejsce ceremonia przyjęcia pięciu nowych członkiń do Stowarzyszenia.

Mszę św. animowali członkowie wspólnoty. W procesji z darami na ołtarzu pańskim złożono ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej z pamiątkowym napisem jako wotum dziękczynne za dziesięć lat istnienia wspólnoty, księgę wot i księgę próśb i podziękowań zawierającą 1028 wpisów składanych co miesiąc u stóp Wspomożycielki, kwiaty oraz dary eucharystyczne.

Pieśni maryjne w wykonaniu naszego chóru ubogaciły Eucharystię.

Na zakończenie Mszy św. tradycyjnie odbył się Hołd Maryjny, podczas którego ks. Krzysztofowi Oleszkiewiczowi i ks. Zenonowi Machowi wręczone zostały kolejne margaretki jako duchowy prezent dziękczynny złożony naszej Wspomożycielce z okazji dziesiątych urodzin Stowarzyszenia.

[button size=”large” link=”http://sdrv.ms/Spokrt”]Zobacz galerię zdjęć[/button]