Obchody i kontr-obchody 3 maja

IMG_8581

Każdego roku w Dzień Niepodległości oraz w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja włodarze Piły uczestniczyli we Mszy świętej w intencji naszego miasta oraz naszej Ojczyzny. Jednak 3 maja 2012 r. tradycja została zachwiana i byliśmy zmuszeni do zorganizowania niejako “kontr-obchodów”.

Z niewiadomych przyczyn Miasto zrezygnowało z wpisania Mszy świętej do oficjalnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednak my – jako centralna parafia w Pile – nie wyobrażamy sobie tak wspaniałej uroczystości bez Mszy!

Msza, mimo że zabrakło na niej polityków z Ratusza, odbyła się o godz. 9.30, a koncelebrowana była przez księży z naszego dekanatu z ks. dziekanem Stanisławem Oraczem na czele. Eucharystii przewodniczył kapucyn, o. Zdzisław Duma. Wygłosił on także piękne, patriotyczne kazanie, za które zebrał na końcu oklaski.

Mówił on o Królowej Polski – czyli Maryi. Zastanawiał się także nad stanem naszej pobożności. “- Mamy być odpowiedzialni za Polskę! Niech nasze chrześcijaństwo – polskie chrześcijaństwo – nie będzie deklaratywne, które tylko wymachuje metryką chrzcielną! Ale żebyśmy  byli rzeczywistymi sługami Królowej Maryi.” – mówił o. Duma. Nie sposób było również nie poruszyć tematu rodziny, szczególnie w czasie gdy od 1945 r. państwo nasze nie prowadzi polityki prorodzinnej. “- Zadałem sobie trud i przejrzałem wszystkie akty prawne od II wojny światowej. Nie znalazłem żadnego prawnego aktu prorodzinnego w naszej Ojczyźnie! Jedna jaskółka – becikowe – zostało i tak już bardzo okrojone” – mówił dosadnie kapucyn – “Jeżeli szef polskiego rządu mówi, że najbardziej ekonomiczna dla państwa jest rodzina bezdzietna to jak takie państwo ma przetrwać!?” – kontynuował o. Zdzisław Duma.

Po Eucharystii i odśpiewaniu Boże, coś Polskę… kapłani i wierni wyruszyli pod figurę bł. Papieża Jana Pawła II. Przy przejściu towarzyszyły patriotyczne pieśni oraz koronka do Miłosierdzia Bożego.

Dlaczego kwiaty zostały złożone na pl. Zwycięstwa, a nie kawałek dalej – pod pomnikiem ks. Stanisława Staszica? 1 maja wypadała rocznica beatyfikacji Papieża Polaka – była to także okazja do podziękowania za Niego i Jego wkład w odrodzenie polskiej demokracji.

Kapłani nie złożyli kwiatów pod pomnikiem Staszica, ponieważ nie zostali zaproszeni przez Miasto. Szkoda, że dla władz ważniejsze jest złożenie kwiatów pod pomnikiem, a nie modlitwa…

[tip]Zobacz zdjęcie z kontr-obchodów uroczystości NMP Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja[/tip]

Obchody pod pomnikiem Staszica zgromadziły głównie ... przedstawicieli do złożenia kwiatów!

  Obchody pod pomnikiem Staszica zgromadziły głównie … przedstawicieli do złożenia kwiatów!

Panorama 1

Podczas naszych “kontr-obchodów” była jedna wiązanka, ale za to plac wypełnił się wiernymi