Jaki był zeszły rok? Sprawozdanie.

Na każdej Mszy świętej w niedzielę, 5 lutego 2012 r., ks. proboszcz Zbigniew Hul przedstawił roczne sprawozdanie pokolędowe. Zamieszczamy jego treść.

Piła, 5 lutego AD. 2012

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII ŚW. RODZINY W PILE ZA 2011 ROK.

Sprawozdanie z życia naszej parafii za 2011 rok pragniemy przedstawić w aspekcie dzisiejszych czytań /z V Nz Rok B/, które podkreślają wartość służby i modlitwy w życiu wyznawców Chrystusa.

I. ŻYCIE MODLITEWNE PARAFII – służba modlitwą

· Istnieje wielkie bogactwo modlitewne w naszej parafii poszczególnych wiernych i wspólnot parafialnych.

· WSPÓLNOTY, GRUPY, RUCHY RELIGIJNE – 23; 2016 osób – część osób jest w kilku grupach jednocześnie.

· Na propozycję ks. Ordynariusza, aby modlić się za naszą diecezję odpowiedziało dotychczas 507 osób wpisując się do Księgi Darów Duchowych Diecezji.

· Duchową adopcję dzieci poczętych – czyli modlitwę za dziecko i rodziców podjęło 105 wiernych.

· Cieszy również duża obecność wiernych w naszej Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu (która jest otwarta w dni powszednie od 7.30 do 18.40) oraz przy poszczególnych ołtarzach w naszej świątyni.

· Liczny jest udziału w nabożeństwach, w środę o godz. 17.30 do Wspomożycielki Wiernych i każdego 24 dnia miesiąca gdy składamy Hołd Niebieskiej Pani po wieczornej Mszy św. Pamiętamy również o Apelu Jasnogórskim w każdą niedzielę o 21.00.

· Każdego dnia po mszy św. o 8.00 jest modlitwa różańcowa prowadzona przez poszczególne Róże Różańca Św., w środy przez Apostolstwo Patronki Dobrej Śmierci odmawiany jest różaniec Do Boleści Matki Bożej, natomiast w I Piątki różaniec prowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

· Charakter modlitewny mają Nabożeństwa Uzdrowienia, które odbywają się w III czwartek miesiąca a rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.00.

· Zachęcamy do włączania się w życie modlitewne poszczególnych wspólnot w miarę naszych możliwości czasowych i osobistych upodobań. Pamiętajmy również, że poszczególne grupy są otwarte na wstawiennictwo modlitewne. Mamy różne trudne doświadczenia, choroby, problemy osobiste, rodzinne, sąsiedzkie, których po ludzku nie można rozwiązać. Zawsze podczas każdego spotkania modlitewnego można podejść do grupy modlącej się i śmiało podać intencję modlitwy. Można to uczynić ustnie, czy też na kartce.

· Pięknym przejawem wzrastania we wierze członków poszczególnych wspólnot jest ich wychodzenie z propozycją ewangelizacyjną na zewnątrz parafii. Odnowa w Duchu Świętym prowadzi nabożeństwa uzdrowienia w Parafii Św. Antoniego oraz przeprowadziła 3 miesięczne Seminarium Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego w Śmiłowie co zaowocowało powstaniem w tej miejscowości wspólnoty modlitewnej. Droga Neokatechumenalna rozpoczyna od dzisiejszej niedzieli /5.II.2012/ Katechezy w Czaplinku.

II. PRAKTYKI RELIGIJNE / STATYSTYKI PARAFIALNE – Liczba parafian 15500 osób

SAKRAMENTY

Eucharystia. W październiku 2011 r. przeprowadzono ogólnopolskie liczenie wiernych w kościołach. W naszej parafii na Mszy Św. było łącznie 3286 (w 2010 roku było 2925) osób, co stanowi 21,2% (2010=18,9%) wiernych. Mężczyzn było 1167 (2010=1159), a kobiet 2119 (2010=1766). W tym dniu przyjęto komunię świętą 1668 (2010=1504) osób, co stanowi 51% (2010=51%) wszystkich obecnych na Eucharystiach.

W minionym roku udzielono w naszej świątyni 280 000 Komunii Św.

Rok 2000 – Chrzty – 215; I Komunia – 226; Bierzmowanie – 289; Sakrament małżeństwa – 73; Zgony – 202

Rok 2010 – Chrzty – 122; I Komunia – 173; Bierzmowanie – 95; Sakrament małżeństwa – 65; Zgony – 202

Rok 2011 – Chrzty – 159; I Komunia – 150; Bierzmowanie – 56; Sakrament małżeństwa – 56; Zgony – 173

Sakrament Namaszczenia Chorych. Księża odwiedzają w I Piątki miesiąca 248 chorych w ich domach. Sakrament Namaszczenia Chorych udzielono 600 razy, nie licząc osób korzystających z tego sakramentu podczas rekolekcji parafialnych.

KOLĘDA 2011

W naszej parafii mamy 6374 rodzin /ściśle mieszkań-gospodarstw domowych/. Podczas kolędy księża odwiedzili 3971 rodzin co stanowi 62,3% /2010=około 61%/. Każdego roku nie przyjęło wizyty duszpasterskiej 2402 rodzin. W odwiedzonych przez nas domach zamieszkuje około 9446 wiernych.

III. CARITAS

Caritas parafialna zgromadziła w minionym roku i zagospodarowała na rzecz osób najbardziej potrzebujących kwotę 18 300 zł. Na ten fundusz złożyły się ofiary z puszki Św. Antoniego /8000zł, zbiórki na kataklizm w Japonii /2300 zł/, z Tygodnia Miłosierdzia Bożego, ze zbiórek celowych i indywidualnych ofiarodawców/, jałmużny i ze sprzedaży świec /8000 zł./

Wymienione kwoty ze zbiórek celowych zostały przekazane dla potrzebujących za pośrednictwem Caritasu Diecezji. Pozostała kwota została przeznaczona na doraźną pomoc dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, zasiliła składkę członkowską w Pilskim Banku Żywności oraz dofinansowała udział w feriach i koloniach dzieci z ubogich rodzin.

Nasz Caritas rozdał w minionym roku 37 ton artykułów żywnościowych dla 457 rodzin /w tym 1000 osób/.

Jest to olbrzymia praca przede wszystkim fizyczna, którą wykonało kilka osób z członków naszego Caritasu. Bóg zapłać im za tak piękną, ofiarną i bezinteresowną pracę.

IV. PRASA KATOLICKA – 17 czasopism; tygodniki, miesięczniki, kwartalniki; Łącznie – 614 egz.

V. Przeprowadzone inwestycje w minionym roku:

· Został postawiony nowy Krzyż i figura O.M. Kolbe przy ulicy O. M. Kolbego i ul. Wiatracznej oraz zmieniono i upiększono całe obejście wokół Krzyża.

· Został dokończony remont Sali Św. Jana Bosko oraz korytarzy.

· Przeprowadzono remont w pomieszczeniach Oratorium i Świetlicy Środowiskowej. Powstała nowa sala muzyczna z wyremontowanych pomieszczeń piwnicznych, w której spotyka się uzdolniona młodzież z naszego miasta.

· Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie sprzątające kościół

· Został zakupiony ekran do wyświetlania pieśni podczas nabożeństw liturgicznych.

· Zostało dokończone ocieplanie budynku katechetycznego

· Sprowadzono relikwie Św. O. M. M Kolbego z Niepokalanowa, oraz Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

VI. PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE i PLANOWANE INWESTYCJE /propozycje parafian z rozmów podczas kolędy, wnioski z Rady Wychowawczo-duszpasterskiej/;

· Aktualnie trwa Kurs ALFA; spotkania w piątki o godz. 9.00 /w Sali Św. Jana Bosko w Domu Katechetycznym; prowadzi wspólnota „Miecz Ducha” z ks. Piotrem Grzymałą.

· Od 6 marca Seminarium Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego; spotkania we wtorki g. 18.00 w Sali Św. Jana Bosko w Domu Katechetycznym/; Prowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu Św. z ks. Jerzym Czają.

· Od września Katechezy dla dorosłych prowadzone przez wspólnotę Neokatechumenalną z ks. Andrzejem Fincem.

· Poradnictwo Rodzinne pragnie przeprowadzić cykl tematycznych spotkań wspierających nasze środowiska rodzinne.

· Jest również propozycja Marszu dla Życia oraz niedzieli ewangelizacyjnej dla Miasta Piły.

· Na przełomie września i października zostanie postawiony nowy ołtarz Miłosierdzia Bożego, w którym będą się znajdować relikwie Św. S. Faustyny i jeżeli uda się sprowadzić Bł. Jana Pawła II. Poświęcenie ołtarza planujemy na 5 października we wspomnienie Św. S. Faustyny. Jest propozycja aby nasza parafia przygotowała się do tej wyjątkowej chwili poprzez Różańcowe Jerycho czyli nieustanną modlitwę trwającą 7 dni /24 godzinny na dobę/.

· Po przeciwnej stronie ołtarza Bożego Miłosierdzia zgodnie z pragnieniem większości parafian chcemy ustawić nowy Konfesjonał /wyciszony, również dla osób na wózkach inwalidzkich/

· Istnieje konieczność remontu toalety /prosimy korzystać z toalety w Domu Katechetycznym/.

o W dalszej perspektywie remont organów, ławek w kościele i konfesjonałów.

Ogólne

· Kwiaty – wazon przy chrzcielnicy /ze ślubów 8 tyś. A z ofiar 500 zł/ kwiaty z ogródków wkładamy do wazonów przy chrzcielnicy

· Zachęcamy do pomocy w świetlicy – szczególnie dla tych osób które nie mają czasu na bycie w jednej ze wspólnot

· Zebrano 1500 podpisów popierających Telewizję Trwam

Zachęcajmy się wzajemnie, szczególnie w naszych rodzinach do odmawiania Różańca. Niech ta modlitwa będzie codziennością, stylem naszego życia