Dzień Wspólnoty Ochotniczek Księdza Bosko

DSC_0060W Częstochowie miało miejsce szczególne spotkanie VDB Regionu PLIRU, w dniach 2 – 4 grudnia 2011 r., które jak co roku przeżywa wspomnienie swego Założyciela błogosławionego Filipa Rinaldiego podczas Dni Wspólnoty. Hasłem tych dni radości były słowa: „Charyzmaty w życiu osoby i wspólnoty”.

Konferencję wygłosił obecnym ks. Zenon Klawikowski, który przybliżył tematykę na bazie dokumentów Kościoła i zachęcił każdą z nas do spojrzenia w głąb siebie, określenia darów, którymi zostaliśmy obdarowani po to by służyć innym. Tegoroczna okazja Dni Wspólnoty była wyjątkowa z dwóch powodów: po pierwsze 7 Ochotniczek Księdza Bosko przeszło na kolejne etapy formacji – jedna z nich po raz pierwszy otrzymała Konstytucje VDB, druga przechodząc na trzeci rok aspirantatu otrzymała medalik, następne złożyły śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, na trzy lata. Trzy VDB złożyły Bogu – TAK na całe życie. Uroczystościom przewodził ks. Inspektor inspektorii wrocławskiej – ks. Alfred Leja w asyście ks. Wikariusza inspektorii pilskiej Jarosława Pizonia, Asystenta Regionalnego ks. Władysława Nowaka oraz Asystentów z Krakowa, Śląska, Łodzi, Lublina, Piły, Wilna. Drugim ważnym momentem wspólnego świętowania było przekazanie władzy Odpowiedzialnej Regionalnej i jej Rady po sześciu latach animacji i służby na rzecz Regionu nowej Odpowiedzialnej Regionalnej i jej radzie. Oczywiście nie zabrakło momentu spotkania z Matką Bożą na Jasnej Górze i powierzenia się Jej opiece i wstawiennictwu.

DSC_0187

DSC_0024

DSC_0018

DSC_0021

DSC_0037

DSC_0054

DSC_0022

DSC_0027

DSC_0039

DSC_0067DSC_0106

DSC_0125