Prowadzi nas przez Adwent

imagesRozpoczynamy I Niedzielę Adwentu, która inauguruje nowy rok liturgiczny, który w całej Polsce będziemy przeżywać pod hasłem: “Kościół naszym domem”. Kościół jest naszym domem, gdyż mamy jednego Ojca, który obdarzył nas łaską udziału w Jego Boskim życiu i uczynił z nas jedną duchową rodzinę. Razem mówimy “Ojcze nasz”, wspólnie zasiadamy do stołu słowa i eucharystii, jednomyślnie wyznajemy tę samą wiarę.

Wszyscy jesteśmy powołani do tworzenia i pogłębiania przestrzeni wspólnoty wiary, do której wzywa nas Chrystus. Módlmy się w tym okresie w sposób szczególny o światło Ducha Świętego dla naszych rodzin, wspólnot, miejsc pracy i nauki.

Niech Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie jednoczy nas w wyznawaniu wiary, nadziei i miłości w miejscach gdzie Bóg nas postawił. Otwierajmy się na wspólnoty religijne, do których Bóg zaprasza nas w naszej parafii i Kościele.

Zaproszeni jesteśmy również do pogłębienia relacji z Maryją, która jest patronką życia duchowego. Dlatego przez Adwent prowadzi nas Niepokalana, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, którą symbolizuje świeca i msza święta roratnia. Roraty w naszym kościele odprawiane będą: dla ogółu wiernych (poniedziałek – sobota) o godz. 7.00, dla dzieci (poniedziałek – piątek) o godz. 16.30, dla młodzieży (piątki) o godz. 19.00.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa z zapalonymi świecami lub lampionami.