Bóg Cię zaprasza

“Bóg nie krzyczy! Bóg zaprasza!” Zaprasza Ciebie do bliższego poznania się. Zaprasza, abyś wszedł na Jego drogę, abyś szedł jego śladami. Jest Twoim cichym Przyjacielem, który nigdy Cię nie zawiedzie.

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (J 17,5) Jezus jest prawdziwą nowością, przerastającą oczekiwania ludzi i pozostaje nią na zawsze, przez wszystkie kolejne epoki dziejów. Wcielenie Syna Bożego oraz zbawienie, jakiego dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, są zatem właściwym kryterium oceny rzeczywistości doczesnej i wszelkich zamysłów, które mają zapewnić człowiekowi życie coraz bardziej ludzkie”

(Jan Paweł II „Incarnationis Mysterium”)

ZAPROSZENIE

Przekonani o skuteczności Słowa głoszonego w imię Jezusa Chrystusa zapraszamy Ciebie na katechezy pogłębiające wiarę, prowadzące do zbawienia Twojego życia. Mamy nadzieję przygotować się w ten sposób na doświadczenia i trudy, które niesie każdy dzień naszego życia.

Katechezy odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 1900 w domu katechetycznym św. Rodziny w sali św. Jana Bosko.

Wspólnoty neokatechumenalne – Parafia św. Rodziny w Pile