25. lat kapłaństwa ks. Krzysztofa

IMG_1589Kolejny raz w naszej parafii mamy zaszczyt gościć kapłana, który w tym roku świętuje swoje 25. lecie kapłaństwa. Na niedzielnej sumie (25 września 2011 r. o godz. 11.00) modliliśmy się razem ze srebrnym jubilatem – ks. Krzysztofem Oleszkiewiczem, który aktualnie jest proboszczem parafii Św. Kazimierza w Swobnicy.

“Przeżywam rocznicę 25. lat swoich święceń kapłańskich. Tutaj moje powołanie wzrastało, tutaj byłem też ministrantem, niedaleko też chodziłem do szkoły, tutaj przez rok pracowałem. Dlatego też na samym początku tej Mszy świętej nasuwają się te słowa Boga z Księgi Jeremiasza, który mówi: “Dam wam pasterza” i przypominają one, że każdy kapłan jest darem od kochającego Boga. Dziękuję Bogu za ten niezwykły dar i jednocześnie dziękuję Bogu za tych wszystkich ludzi,  którzy dopomogli mi dojść do kapłaństwa” – mówił jubilat na początku Eucharystii.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. Janusz Zdolski. Przywołał on z pamięci wspólne spotkania z ks. Krzysztofem: “Dane nam było ze sobą pracować, nie tutaj w Pile, ale pracowaliśmy razem w Szczecinie, w parafii MB Różańcowej. Ja byłem tam młodym klerykiem, asystentem, a ks. Krzysztof – neoprezbiterem. I tak przez rok czasu wspieraliśmy się w tej pracy salezjańskiej. Ja przyglądając się młodemu kapłanowi uczyłem się wielu rzeczy: pracy z ministrantami, z młodzieżą oazową. Uczyłem się jak prowadzić katechezę, aby pomóc młodym ludziom. Za to w dniu jubileuszu bardzo ci serdecznie dziękuję ks. Krzysztofie za świadectwo Twojego życia.” Ksiądz Janusz mówił także o wielkim darze, jakim jest kapłaństwo, odnosząc się do niedzielnej Ewangelii. Na końcu kazania złożył od naszej wspólnoty salezjańskiej najserdeczniejsze życzenia:

Nasza wspólnota parafialna zapewnia, że myśl dziękczynna do Pana Boga w Twojej intencji jest i będzie obecna. Zapewniamy o modlitwie! Ale jednocześnie pragniemy, obdarzając Ciebie życzliwością, przyjaźnią, serdecznością, miłością braterską czy siostrzaną złożyć Tobie życzenia!

Po Komunii świętej swoje życzenia złożyli także ministranci, wręczając jubilatowi kwiaty. Msza zakończyła się wspomnieniami ks. Krzysztofa (od bycia ministrantem w naszej parafii, przez pracę tutaj w latach 1992-1993, aż do dnia dzisiejszego – czyli do objęcia probostwa w parafii w Swobnicy) oraz jubileuszowym błogosławieństwem.

[tip]Zobacz zdjęcia z jubileuszu ks. Krzysztofa![/tip]