Добро пожаловать гости из Камчатки! Dobro pozhalovatʹ gosti iz Kamchatki!

IMG_5301Здравствуйте na Mszy w naszym kościele? Już sam początek kazania wskazywał, że mamy zagranicznych gości. Tymi przybyszami był ks. Krzysztof Kowal, s. Donata Górak i s. Jana Bochenek. Przyjechali oni do nas aż z Kamczatki z miasta Петропавловск-Камчатский – z pierwszej parafii na świecie (pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus), gdzie zaczyna się czas.

Ksiądz Krzysztof (który de facto pochodzi z naszej diecezji) podczas każdej niedzielnej Eucharystii w dniu 28 sierpnia 2011 r., opowiadał o trudach pracy na Kamczatce. Po Mszach siostry zbierały ofiarę na budowę kościoła w dalekiej Rosji. Swój ślad zostawili także w naszej kronice parafialnej:

“Aby Bóg był znany, kochani i wielbiony!”

Wdzięczni Panu Bogu za dar posłania,
Księżom Salezjanom za dar spotkania,
Wspólnocie parafialnej za dar serca i wspólnej modlitwy

Ks. Krzysztof Kowal
S. Donata Górak
S. Jana Bochenek

z Kamczatki

Życzymy Wam, Drodzy Goście, obfitości łask Bożych w waszej ofiarnej pracy duszpasterskiej! Szczęść Boże!

IMG_5302

Więcej informacji na: http://www.kamczatka.org/