Ostatnia Droga Światła

W niedzielę – 12 czerwca – przeżywaliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem ostatni dzień okresu wielkanocnego. W naszej parafii w tym okresie radości zmartwychwstania od trzech lat odprawiamy piękne nabożeństwo wielkanocne „Droga Światła”. W tą niedzielę odprawiliśmy ostatnią w tym roku, ale za to bardzo uroczystą „Drogę Światła – Via Lucis”.

Do jej przeprowadzenia zaangażowały się 22 osoby. Nabożeństwo rozpoczęliśmy uroczystym i radosnym śpiewem pieśni: „Otrzyjcie już łzy, płaczący”, a następnie znakiem krzyża świętego i pozdrowieniem liturgicznym. W całość tego nabożeństwa wprowadził nas tekst wstępu, który uświadomił nam kolejny raz, że Droga Światła jest kontynuacją Drogi Krzyżowej, w której Jezus spotyka się z człowiekiem: „Zgromadziliśmy się dziś w tym miejscu, które przypomina nam o obecności naszego Pana, by razem przy pomocy modlitwy przejść Drogę Światła – ostatni już raz w tym roku. Rozpoczynając drogę światła pamiętajmy, że jest ona przedłużeniem Drogi Krzyża; drogi – którą radykalnie zmieniło zmartwychwstanie. Droga światła ma swój początek w chwalebnym poranku wielkanocnym i prowadzi nas do daru Ducha Świętego. Jest to droga, na której rozpoznajemy obecność naszego Pana i ogłaszamy światu Jego zwycięstwo nad śmiercią. Prośmy zatem Ojca niebieskiego, aby pomógł nam otwierać się na obecność Jezusa w naszym codziennym życiu i na dar Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy. Niech On nas uczy przedłużać naszą osobistą drogę krzyża w głębokie zjednoczenie z Chrystusem”.

Podczas uroczystego śpiewu udaliśmy się przed Paschał symbolizujący Jezusa Zmartwychwstałego i w śpiewanej modlitwie prosiliśmy, aby Bóg Ojciec: „…wzmocnił naszą wiarę, ożywił nadzieję i pogłębił w nas miłość ku Niemu”. Następnie wyruszyliśmy do poszczególnych stacji (spotkań) w procesji. Zatrzymywaliśmy się przy poszczególnych stacjach wsłuchując się w teksty wybranych fragmentów Ewangelii i Dziejów Apostolskich, a także modlitw śpiewanych przez kapłana. Zapalane świece w rękach wiernych symbolizowały nasze przyjęcie Zmartwychwstałego do życia i gotowość niesienia prawdy o zmartwychwstaniu w codziennym życiu. I tak powtarzał się scenariusz przy poszczególnych stacjach. Nabożeństwo to zakończył śpiew sekwencji do Ducha Świętego, modlitwa wiernych i błogosławieństwo.

W tym miejscu i tym sposobem pragnę bardzo serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w prowadzenie poszczególnych nabożeństw przez cały okres wielkanocny: p. organiście Adamowi Jaworskiemu, panom kościelnym Markowi Stachowiczowi, p. Markowi Walczakowi, odpowiedzialnemu za pokaz slajdów Krzysztofowi Hoga, lektorowi – Kamilowi Olkowi, a także p. Andrzejowi Hadzickiemu i Rafałowi Chabowskiemu. Szczególne podziękowania kieruję do  Tomasza Borysewicza, który w całości zaplanował ostatnią Drogę Światła, przygotował teksty i cały scenariusz, a także angażował się do wcześniejszych poprzez czytanie rozważań itp. Dziękuję także osobom, które zaangażowały się do trzymania świec przy poszczególnych stacjach: Alinie i Bolesławowi Borysewiczom, Teresie Cyrulik, Teodorowi Przewoźniakowi, Marii Szułczyńskiej, Marii i Janowi Niewiarowskim, Grażynie Ziegler, Halinie Fawre, Barbarze Zielińskiej, Agnieszce Przewoźniak, Mariuszowi Skotnickiemu, Agnieszce Polakowskiej i Marii Hartman. Już teraz zapraszam na kolejne nabożeństwa w przyszłym roku poczynając od Niedzieli Miłosierdzia.

ks. Janusz Zdolski

[tip]Zobacz zdjęcia z uroczystego, ostatniego nabożeństwa Drogi Światła – Via Lucis.[/tip]