Kryształowa rocznica!

Ks. Zdzisław Cholewiński świętuje kryształowe gody! Przed piętnastu laty ślubował on Chrystusowi posłuszeństwo oraz to, że nie opuści go aż do śmierci. We wtorek 21 czerwca 2011 r., na wieczornej Eucharystii, świętowaliśmy rocznicę święceń kapłańskich ks. Zdzisława.

Czytania, modlitwę wiernych i uwielbienie po Komunii poprowadziła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, której opiekunem jest właśnie ks. Zdzisław Cholewiński. Na Eucharystii obecna była również „odnowowa” diakonia – zespół muzyczny składający się z członków Odnowy. Pozostali członkowie licznie zgromadzili się w pierwszych ławkach kościoła. Mt 23, 6

W kazaniu, ks. proboszcz Zbigniew Hul, podziękował ks. Zdzisławowi za posługę w parafii oraz wyraził najlepsze życzenia dla niego, wielu łask Bożych w placówce do której udaje się po wakacjach. Po Komunii swoje życzenie złożyli także członkowie Odnowy w Duchu Świętym oraz ministranci.

Następnie po Mszy, Odnowa udała się do sali 18 w Domu Katechetycznym, by wspólnie z ks. Zdzisławem i jego rodziną świętować tą wspaniałą okazję.

[tip]Zobacz zdjęcia z jubileuszu 15-lecia kapłaństwa ks. Zdzisława Cholewińskiego.[/tip]