Nowi kapłani salezjańscy

W sobotę – 28 maja 2011 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą czterech diakonów z Pilskiej Inspektorii: Bartłomiej Chmielewski, Adam Kierszka, Krzysztof Rudziński i Michał Słodkowski otrzymało święcenia prezbiteratu.

Mszy św. o godz. 15.00, w czasie której zostały udzielone święcenia, przewodniczył i święceń udzielił Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu księży z Inspektorii Pilskiej na czele z inspektorem ks. Markiem Chmielewskim, przedstawiciele Inspektorii Krakowskiej, rodzice i rodziny neoprezbiterów, przedstawiciele świeckiej Rodziny Salezjańskiej, przyjaciele i rzesze wiernych. Wspaniałą oprawę muzyczną tradycyjnie zapewnił chór pod batutą księdza Mariusza Kowalskiego.

Naszą parafię Św. Rodziny w Pile reprezentowali ks. Robert Kulczyński, ks. Andrzej Finc oraz dziesięcioosobowa delegacja świeckich. Po uroczystościach kościelnych w refektarzu i świetlicy klasztornej odbyły się spotkania neoprezbiterów ze swymi rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi.

Neoprezbiterom życzymy, by błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był żywym wzorem ukochania własnego powołania i kapłaństwa, a św. Jan Bosko uczył miłości do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i ciągłego pochylania się nad młodym człowiekiem.

[tip]Zobacz zdjęcia ze święceń w Lądzie[/tip]