Wybory w Stowarzyszeniu ADMA

Wiosna – jest najlepszym czasem na zmiany. W przyrodzie wszystko na nowo budzi się do życia i zakwita. Także podczas marcowego Hołdu Maryjnego Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych ADMA, „zakwitła” nowa rada lokalna, wybrana w demokratycznych wyborach.

Jak co miesiąc, każdego dwudziestego czwartego dnia, członkowie ADMY spotykają się na nabożeństwie ku czci NMP Wspomożenia Wiernych, zwanego Hołdem. Marcowe nabożeństwo było połączone z wyborami nowej rady lokalnej. Po modlitwach i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, ks. Janusz Zdolski – duchowy animator ADMY przedstawił porządek obrad i głosowań.

Nim przystąpiono do wyboru nowej rady, głos zabrały ustępujące władze lokalne. Pani Irena Boruch (przewodnicząca) wygłosiła sprawozdanie z ostatniej kadencji, zawierające krótkie, aczkolwiek wyczerpujące podsumowanie działalności Stowarzyszenia przy naszej parafii i jego historię. Następnie p. Barbara Repińska (odpowiedzialna za finanse) przedstawiła sprawozdanie finansowe ADMY za lata 2007 – 2011. Potem zabrała głos p. Małgorzata Ankowska-Przewoźniak Przewodnicząca Rady ADMA na szczeblu inspektorii pilskiej, która serdecznie podziękowała ustępującej przewodniczącej i całej radzie, a także animatorowi duchowemu. Złożyła także życzenia nowej radzie. Również ks. Janusz Zdolski wyraził wdzięczność ustępującym za cztery lata współpracy. W podzięce, każdy z członków rady otrzymał upominek w postaci książki.

Wybory przebiegały w następujący sposób: zaprezentowano listę kandydatów do rady lokalnej. Po kilku rezygnacjach, nastąpiło referendum wszystkich członków, czy zgadzają się na taki wygląd rady. Tym sposobem wyłoniła się lista 10 osób, które weszły w skład rady. Większością głosów nowa rada się ukonstytuowała.

Pomiędzy wybranymi dziesięcioma członkami rady dokonano podziału obowiązków. W kancelarii parafialnej w tajnym głosowaniu, po kilku turach i jednej aklamacji uzgodniony został skład:

  1. Alicja Lewandowska – przewodnicząca
  2. Irena Boruch – zastępca przewodniczącego
  3. Barbara Repińska – skarbnik
  4. Teodor Przewoźniak – sekretarz
  5. Małgorzata Ankowska-Przwoźniak – radczyni
  6. Maria Szułczyńska – radczyni
  7. Daniela Michajluk – radczyni
  8. Barbara Lemka – radczyni
  9. Daniela Matysko – radczyni
  10. Teresa Jamróz – radczyni

Nowej radzie gratulujemy wyboru, oraz życzymy wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego do kierowania Stowarzyszeniem! Szczęść Boże!

 

[tip]Zobacz zdjęcia z wyborów nowej rady lokalnej ADMA – 24 marca 2011[/tip]