Przekaż 1% podatku na parafię!

Masz za ubiegły rok podatek do zapłacenia? Podobnie jak w latach ubiegłych jeden procent możesz przekazać na rzecz wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, które działa także przy naszej parafii.

Kim jest Salezjańskie SWM i co robi?

Grupą docelową naszej organizacji jest młodzież zrzeszona w Salezjańskim Ruchu Młodzieżowym /MGS/ (m.in. wychowankowie szkół salezjańskich, ministranci, oazowicze, członkowie wspólnot ewangelizacyjnych, ministranci, sportowcy z „SALOSu”, harcerze z „Dębów”, podopieczni salezjańskich oratoriów, wolontariusze, animatorzy, wychowawcy, współpracownicy salezjańscy, świeccy opiekunowie młodzieży salezjańskiej.

Za swoje cele stawia:

  • charytatywną pomoc społeczną dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
  • wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży,
  • animację ośrodków salezjańskich do skutecznej pracy wychowawczej w danym środowisku,
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku,
  • ukazywanie osobowej relacji do Boga i promowanie wartości chrześcijańskich,
  • promocja i organizacja wolontariatu.
Pamiętaj! Nie oddawaj fiskusowi całego swojego podatku! Niżej znajdziesz informacje jak przekazać 1% na Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży!
Już dziś dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

+

Jak przekazać 1 % ?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nazwa OPP:

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży.

Numer KRS:

0000061527

Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1 % kwoty podatku należnego (np. w zeznaniu podatkowym PIT – 37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H – rubryki 124-126, oraz w bloku I – rubryki 128, 129) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Cel szczegółowy 1%: Mogą Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia w ramach konkretnej Placówki Salezjańskiej. Jeśli chcą wesprzeć Państwo naszą parafię, to w tym miejscu proszę wpisać: P 22.

Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie Państwa danych dla naszej organizacji.