Parafia rozważa: Stacja I

Stacja I – Jezus na śmierć skazany

Ze wszystkich stron na ziemi dochodzi Krzyk, wrzask: „Precz z Nim! Ukrzyżuj Go!”. Zgiełk ten rozlega się nawet na wysokości, a tym bardziej przenika do mego serca. Muszę przekrzyczeć ten hałas świata.

Wzywa mnie do tego pierwsze zdanie dzisiejszej liturgii słowa: „Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś swój głos jak trąba” (Iz 58,1). Muszę powiedzieć bardzo głośno, aby wśród tego zgiełku samemu słyszeć swoje słowa: „Panie, Ty jesteś moją jedyną prawdą, moją drogą i moim życiem”.

Mój Pan, Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan zostaje obarczony ciężarem krzyża. Wywiera on wielki ucisk na jego ramiona. Waga tego nacisku jest tak wielka, bo w krzyżu zawarta jest cała niesprawiedliwość świata, wykorzystywanie słabych i nakładanie na nich ciężarów, które wszyscy winni dźwigać solidarnie. Czy i ja nie jestem dla kogoś ciężarem? Czy nie pomnażam ciężaru Twego krzyża? Czy wyrzut proroka uciskacie wszystkich waszych robotników (Iz 58,3) i do mnie się nie odnosi?

Znowu jestem świadkiem Twojego upadku i Twojego powstawania. Bardziej niż wezwanie Nawracajcie się Twój trud wzywa mnie do powstania. Aby się to dokonało, mam odwrócić się od zła, „rozerwać kajdany zła” (Iz 58,6) i zwrócić się ku dobru.

Rozważał:
ks. Janusz Zdolski

Przez cały Wielki Post chcemy towarzyszyć internautom z Drogą Krzyżową, której rozważania są pisane zarówno przez kapłanów, pracujących w naszej parafii jak i samych parafian.

Kolejne rozważania będą się ukazywały w każdy wtorek i piątek Wielkiego Postu o godz. 15.00.