Dzień Diakonii Muzycznej

W II niedzielę wielkopostną – 20 marca – podczas wszystkich mszy świętych grała i śpiewała młodzież należąca do naszej Diakonii Muzycznej. Młodzież ta, skorzystała z możliwości urozmaicenia mszy św. swoją grą i śpiewem, swoimi talentami.

W dzisiejszym repertuarze znalazły się tradycyjne pieśni wielkopostne, w które włączali się wierni zebrani w kościele, ale były także pieśni mniej znane lub nieznane, aby wierni wsłuchując się w ich melodię i słowa prowadzić swoją wielkopostną refleksję. W tej wielkopostnej zadumie mogliśmy wszyscy prosić Pana o umocnienie wiary, abyśmy umieli wytrwać w przeciwnościach i utrapieniach oraz zwyciężać pokusy, doświadczając przemiany przez modlitwę.

Ponieważ do „Diakonii Muzycznej” w ostatnim czasie przyłączyło się sporo nowych osób stąd konieczność warsztatów połączonych z wypoczynkiem. Dlatego dzisiaj zbierali ofiary na organizację „ Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych” podczas których pragną uczyć się śpiewu, emisji głosu i gry na instrumentach. Podczas warsztatów nie zabraknie także innych elementów formacyjnych: Formacji ludzkiej i religijnej – duchowej. Za złożone ofiary Członkowie Diakonii bardzo serdecznie dziękują.

Można także wesprzeć „Diakonię Muzyczną” ofiarą przesłaną na konto parafii z dopiskiem „Diakonia Muzyczna – Warsztaty”.

[tip]Zobacz zdjęcia z „Dnia Diakonii”[/tip]