Roczne sprawozdanie pokolędowe

Zawsze po okresie kolędowym prezentujemy roczne sprawozdanie za miniony rok. Tym razem przyszło podsumować A.D. 2010. Przedstawiamy w nim najważniejsze statystyki dotyczące naszej parafii. Zapraszamy do podsumowującej lektury!

+

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII ŚW. RODZINY W PILE ZA ROK 2010

+

I. PRAKTYKI RELIGIJNE / STATYSTYKI PARAFIALNE – Liczba parafian 15500 osób

SAKRAMNETY

Eucharystia. W dniu 24.X.2010 przeprowadzono ogólnopolskie liczenie wiernych w kościołach. W naszej parafii na Mszy Św. było łącznie 2925 osób, co stanowi 18,9% wiernych. Mężczyzn było 1159, a kobiet 1766. W tym dniu przyjęto komunię świętą 1504 osób, co stanowi 51% wszystkich obecnych na Eucharystiach.

W minionym roku udzielono w naszej świątyni 280 000 Komunii Św.

Rok 2000 – Chrzty – 215; I Komunia – 226; Bierzmowanie – 289; Sakrament małżeństwa – 73; Zgony – 202

Rok 2010 – Chrzty – 159; I Komunia – 173; Bierzmowanie – 95; Sakrament małżeństwa – 65; Zgony – 202

Sakrament Namaszczenia Chorych. Księża odwiedzają w I Piątki miesiąca 250 chorych w ich domach. Sakrament Namaszczenia Chorych udzielono 950 razy, nie licząc osób korzystających z tego sakramentu podczas rekolekcji parafialnych.

 

KOLĘDA 2011

W naszej parafii mamy 6711 rodzin /ściśle mieszkań-gospodarstw domowych/. Podczas kolędy księża odwiedzają 4091 rodzin /około 61%/. Każdego roku nie przyjmuje wizyt duszpasterskich około 2280 rodzin. W odwiedzanych przez nas domach zamieszkuje około 10000 wiernych.

 

II. CARITAS

Caritas parafialna zgromadziła w minionym roku i zagospodarowała na rzecz osób najbardziej potrzebujących kwotę 29 789 zł. Na ten fundusz złożyły się ofiary od indywidualnych osób fizycznych, z puszki Św. Antoniego /10238zł/, jałmużny i ze sprzedaży świec, zbiórki na Haiti /2400 zł/, z Tygodnia Miłosierdzia Bożego i ze zbiórki na powodzian w kraju /8940 zł./

Wymienione kwoty ze zbiórek celowych zostały przekazane dla potrzebujących za pośrednictwem Caritasu Diecezji. Pozostała kwota została przeznaczona na doraźną pomoc dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, zasiliła składkę członkowską w Pilskim Banku Żywności oraz dofinansowała udział w feriach i koloniach dzieci z ubogich rodzin.

Nasz Caritas rozdał w minionym roku 41,500 ton artykułów żywnościowych na kwotę 156657 zł. dla 457 rodzin /w tym 1026 osób/.

Wydawano następujące artykuły: Mąkę pszenną, kaszę jęczmienną, Sery Gouda, Dania gotowe, Kaszę mannę, Makarony, Mleko, Sery topione, Krupnik, Masło ekstra, Herbatniki, płatki kukurydziane, Cukier, Kawa zbożowa, Mleko w proszku, Dżemy, Musli.

Jest to olbrzymia praca przede wszystkim fizyczna, którą wykonało kilka osób z członków naszego Caritasu.  Bóg zapłać im za tak piękną, ofiarną i bezinteresowną pracę.

 

III. PRASA KATOLICKA – 17 czasopism; tygodniki, miesięczniki, kwartalniki;

 Łącznie – 614 egz.

1.      Gość niedzielny – 50 egz.

2.      Niedziela – 28 egz.

3.      Przewodnik Katolicki – 10 egz.

4.      Rycerz Niepokalanej – 8 egz.

5.      W Rodzinie – 60 egz.

6.      Różaniec – 18 egz.

7.      Anioł – 18 egz.

8.      Miłujcie się – 20 egz.

9.      Cuda i Łaski – 8 egz.

10. Dominik – 18 egz.

11. Osservatore Romano – 5 egz.

12. Nasza Arka – 20 egz.

13. Biuletyn Rodziny Salezjańskiej – 30

14. Don Bosko – 50

15. Biuletyn Apostolstwa Dobrej Śmierci – 160 egz.

16. Wiadomości Straży Honorowej NSP Jezusa – 13 egz.

17. Apostolstwo Chorych – 100

 

IV. WSPÓLNOTY, GRUPY, RUCHY RELIGIJNE – 23; 2016 osób – część osób jest w kilku grupach jednocześnie

 

1.      Żywy Różaniec – 660 osób – nadanie patronów poszczególnym Różom Różańca

2.      Stowarzyszenie Wspomożycielki Wiernych – 410 osób

3.      Neokatechumenat – 150 osób

4.      Odnowa w Duchu Świętym – 100 osób

5.      LSO – ministranci – 88 osób

6.      Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników – 45 osób

7.      Apostolstwo Dobrej Śmierci – 80 osób

8.      Schola dziecięca – 25 osób

9.      Diakonia Muzyczna – 20 osób

10. Wspólnota Miecze Ducha – 25 osób

11. Podwórkowe Koło Różańcowe – 16 osób

12. Pustynia Miast – 20 osób

13. Chór „Św. Cecylia” – 25 osób

14. Straż Honorowa – 100 osób

15. Caritas – 27

16. Poradnictwo Rodzinne, Szkoła rodzenia, poradnia psychologiczna – 7 osób; przyjęto 130 par w Szkole Rodzenia; rozmów psychologicznych 113;

17. Oratorium – 20 osób

18. Świetlica Środowiskowa – 20 osób; ferie i kolonie w 4 turnusach po 60 osób

19. Biuro Radia Maryja – 4 osób

20. Kiosk parafialny – 4 osób

21. Wilniacy i Sybiracy – 120 osób

22. Opieka paliatywna –  30 osób

23. Osoby dekorujące kościół – 7 osób

V.    PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE:

 •  Od 4 lutego Kurs ALFA; spotkania w piątki o godz. 17.00 /w Sali Św. Jana Bosko w Domu Katechetycznym; prowadzi wspólnota „Miecze Ducha” z ks. Andrzejem Fincem.
 • Od 13 lutego Katechezy; spotkania w poniedziałki i czwartki od godz. 19.00 /w kościele/; prowadzi wspólnota Neokatechumenalna z ks. Andrzejem Mimierem
 • Od 1 marca Seminarium Odrodzenia Życia Chrześcijańskiego; spotkania we wtorki g. 18.00 w Sali Św. Jana Bosko w Domu Katechetycznym/; Prowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu Św. z ks. Zdzisławem Cholewińskim.
 • Spotkania biblijne
 •  Inicjatywy duszpasterskie / Planowane inwestycje /propozycje parafian z rozmów podczas kolędy, wnioski z Rady Wychowawczo-duszpasterskiej/:
 1. Renowacja Krzyża stojącego przy ulicy O. M. Kolbego
 2. Konfesjonały – zamknięte i wyciszone
 3. Dalszy ciąg ocieplania budynku katechetycznego
 4. Remont w pomieszczeniach Oratorium i Świetlicy Środowiskowej
 5. Dokończenie remontu Sali Św. Jana Bosko i korytarzy
 6. Zaprojektowanie kraty pod chórem zabezpieczającej kościół
 7. Do 2014 – na Stulecie Parafii – Zaprojektowanie i odnowienie prezbiterium – przywrócenie pierwotnego zamysłu architekta
 8. Świętowanie Parafii i Miasta/ Festyn z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II; 1 maja 2011 przy Pomniku na Placu Zwycięstwa
 9. Festyn parafialny – czerwiec- / turniej piłki nożnej pomiędzy reprezentantami poszczególnych ulic naszej parafii –wiek zawodników powyżej 40 lat/