Opłatek ministrancki

Uroczystość Objawienia Pańskiego zbiegła się w tym roku z I czwartkiem miesiąca stycznia. Stało się to dobrą okazją do urządzenia Spotkania Opłatkowego dla ministrantów, ich rodziców i bliskich. Najpierw ks. Proboszcz poprowadził nabożeństwo Słowa Bożego, podczas którego ośmiu ministrantów zostało przyodzianych w pelerynki.

Od jakiegoś czasu służyli w komżach, a uroczyste przyjęcie tej części stroju ministranckiego oznaczało, że sprawdzili się w służbie Jezusowi przy Jego ołtarzu. Byli to: Hubert Behrendt, Bartosz Bornikowski, Paweł Galster, Michał Januszewski, Maksymilian Rożnowski, Jarosław Rzepa, Maciej Słaboszewski i Ernest Szmyt. Po Nabożeństwie Ks. Proboszcz złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne, potem były życzenia indywidualne wraz z łamaniem się opłatkiem, oraz wspólne objadanie się pysznym ciastem, o które zadbali rodzice. Wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do piękna tego Spotkania. Króluj nam Chryste.

[nggallery id=8]