Świętować rozpoczęliśmy Pasterkami

Już tradycyjnie w naszej parafii odprawiane są dwie pasterki – o godz. 22.00 i 24.00. I jak poprzednie lata o godz. 16.00 została odprawiona Msza święta dla dzieci tzw. 'betlejemska”. Na tych mszach świętych kościół był wypełniony wiernymi po brzegi.

O godz. 16.00 odprawiał ksiądz Andrzej Finc, który w kazaniu, w dialogu z dziećmi, zachęcił wszystkich, aby starali się przeżywać Święta Bożego Narodzenia z Jezusem, aby składając sobie życzenia podczas wigilii życzyć innym Jezusa, bliskości Jezusa i przyjaźni z Nim.

O godz. 22.00 głównym celebransem był ks. Ryszard Maślanka, który w kazaniu powiedział takie słowa: „Żadne wydarzenie z życia Chrystusa nie jest tak bliskie zwyczajnemu ludzkiemu życiu jak właśnie Jego Narodzenie. I żadne święto chrześcijańskie nie wkracza tak bezpośrednio do wszystkich ludzkich domów jak właśnie Święto Bożego Narodzenia.” Podczas tej pasterki pięknie śpiewał kolędy nasz parafialny chór „Św. Cecylii”, któremu jednocześnie dziękujemy za ich posługę w parafii.

O godz. 24.00 pasterce przewodniczył Ksiądz proboszcz Zbigniew Hul, a kazanie wygłosił ksiądz Andrzej Mimier. W kazaniu powiedział: „Boże Narodzenie jest świętem porozumienia się nieba z ziemią. NIE LĘKAJ SIĘ ZATEM CZŁOWIEKU BOŻEGO NARODZENIA. dziś Bóg wychodzi na spotkanie z tobą. Nieznany, niedostępny dotąd, przez nikogo nie widziany Bóg, teraz jako człowiek przychodzi do nas. Przychodzi po to, aby uścisnąć rękę spracowanego człowieka, aby ucałować główki dobrych dzieci, aby pobłogosławić utrudzonej i umęczonej matce, aby wszczepić nadzieję utrudzonemu robotnikowi i tym którzy utracili pracę, aby dać poznać wszystkim swą miłość, a potem za wszystkich umrzeć.”

Na koniec tych mszy świętych Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim uczestniczącym życzenia, co czynimy także w odniesieniu do internautów zaglądających na nasza stronę. Wszystkim naszym parafianom i gościom składamy nasze najserdeczniejsze życzenia poparte kapłańską modlitwą.

[nggallery id=5]