Rekolekcje Rodziny Salezjańskiej

Rekolekcje są czasem modlitwy, wyciszenia, zatrzymania się w świątecznym zgiełku. Podczas adwentu organizowane są różnego rodzaju nauki rekolekcyjne.  Jednymi z nich były zorganizowane dla Rodziny Salezjańskiej w gościnnych progach sąsiedniej parafii św. Jana Bosko w dniach 10-12 grudnia 2010 roku.

Zimowa aura przyczyniła się, że w rekolekcjach wzięła udział mała liczba uczestników (ok. 20 osób). Trzeba nadmienić, że nie zawiedli Salezjanie Współpracownicy (5 osób) z Debrzna, którzy pomimo ślizgawicy i opadów śniegu dotarli do Piły.

Rekolekcje były animowane przez Delegata Inspektorialnego – opiekuna SSW – ks. Mariusza Nowickiego oraz ks. Piotra Grzymałę.

Tematem wiodącym rekolekcji była myśl ks. Generała: „Zapraszania na drogę powołań.”

Rekolekcje rozpoczęliśmy w piątek o godz. 17.15 Eucharystią sprawowaną przez ks. Piotra (który też wygłosił homilię) oraz ks. Marcina. Po kolacji udaliśmy się do sali medialnej (miejsce wszystkich konferencji) na prezentację tematu wiązanki w kontekście WIELKIEJ NOWENNY DO 200- lecia NARODZIN ŚW. JANA BOSKO, przedstawionej przez ks. Marcina.

Piątkowy wieczór zakończyliśmy wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kompletą, apelem Jasnogórskim pod przewodnictwem ks. Piotra oraz słówkiem wieczornym ks. Dyrektora Jerzego Worka.

Sobotni dzień rozpoczęliśmy śniadaniem, po nim udaliśmy się na jutrznię; Lecito divina – prowadził  ks Piotr. Następnie odbyła się druga konferencja ks. Marcina, pt.: „Miejsca i wydarzenia związane z życiem i działalnością ks. Bosko” oraz praca w grupach. Po niej udaliśmy się na Mszę św. koncelebrowaną przez ks. Marcina i ks. Piotra.

Po obiedzie i przyjaznych rozmowach, o godz. 15. pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Był też czas indywidualnej adoracji oraz możliwość z korzystania z Sakramentu Pojednania.

Następnie wysłuchaliśmy trzeciej konferencji ks. Marcina: „Osobisty Program Życia” (metoda kroczenia na przód). Po niej nieszpory, kolacja i sobotni dzień zakończono filmem świadectwo „KOCHAM JEZUSA”, kompletą i słówkiem wieczornym ks. Marcina, wprowadzającym do tematu niedzielnego.

Ostatni dzień, również zgromadził nas na jutrzni, którą prowadził ks Marcin. Modlitwa wprowadziła nas w czwartą konferencję ks. Marcina: „Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości”. Tematem pracy w grupach było pytanie „Jakie jest to moje powołanie?”. Wszystkie tematy były ubogacone materiałem wizualnym i bardzo przedstawione przystępnie – zrozumiale dla wszystkich słuchaczy.

Dalszym centralnym punktem zakończenia rekolekcji była Eucharystia z ogółem wiernych, celebrowana przez księży pod przewodnictwem ks. Dyrektora Jerzego Worka, a że w tamtejszym kościele rozpoczęły się rekolekcje parafialne, homilię głosił ks. rekolekcjonista Mariusz Chamarczuk.

Po liturgii był czas na podsumowanie rekolekcji przez ks. Piotra, błogosławieństwo ks. Mariusza, podziękowanie księżom za tak owocne głoszenie słowa. Wynieśliśmy  z tego czasu skupienia , umocnienie duchowe w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Stanowiło to okazję do duchowej formacji salezjańskiej.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Współpracowników z parafii św. Jana Bosko za gościnę i miłe przyjęcie.  Bóg zapłać.

Teresa Cyrulik

[nggallery id=2] To jest dwusetny wpis na naszej stronie parafialnej!