Nasza Parafia solidarna z Kościołem na Wschodzie

Każdego roku w II Niedzielę Adwentu nasza Parafia włącza się w akcję „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Dzisiaj – 5 grudnia 2010 roku modliliśmy się w intencji naszych braci i sióstr tworzących Kościół na Wschodzie. Modliliśmy się także o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie z rodzimych parafii Wschodu.

Zbieraliśmy także ofiary do puszek, aby wesprzeć diecezje i wiernych między innymi w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Ofiary zbierali Członkowie Żywego Różańca, którym dziękujemy. Dziękujemy także osobom składającym dary serca. Bóg zapłać! Tegoroczny dzień przeżywaliśmy pod hasłem: „W komunii z Bogiem”.

Odmawialiśmy modlitwę: „Wiele jest serc ludzkich na świecie, które czekają na jedynego nauczyciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Dlatego prosimy Cię Boże, o nowe, święte, wielkoduszne, pełne entuzjazmu dla Ewangelii i Kościoła Chrystusowego na Wschodzie powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z rodzimych parafii. Niech Ci, których wybrałeś, z mocą Ducha Świętego zmieniają oblicze swoich serc i będą świętymi uczniami Chrystusa pośród współczesnego świata. Maryjo, która jesteś wychowawczynią powołań, pomagaj powołanym nieustannie kontemplować Jezusa Chrystusa. Spraw, by nastała pełna komunia między wszystkimi chrześcijanami Wschodu i Zachodu. Uproś o Matko, u swego Syna, Słowa Wcielonego potrzebne łaski i błogosławieństwo dla wszelkich dzieł duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych w Kościele na Wschodzie.  Zawierzamy Tobie, Pani Adwentowa wszystkich pracujących w Kościele na Wschodzie Pasterzy, kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wolontariuszy świeckich, aby stając się światłością Chrystusa byli odważnymi uczniami i świadkami Jego Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Solidarni z Kościołem na Wschodzie. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie jest stałym Zespołem Konferencji Episkopatu Polski mającym na celu niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz w krajach Europy Wschodniej. Do zadań Zespołu należy przygotowanie Dnia modlitwy za Kościół na Wschodzie w II Niedzielę Adwentu obchodzonego w Polsce i wśród placówek polonijnych, opiniowanie próśb i projektów napływających z Kościoła Katolickiego na Wschodzie. W minionym roku Zespół zrealizował ponad 300 próśb.

W służbie jedności Kościołów. „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19-20). Jezus podniósłszy oczy ku niebu, tak sie modlił: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (por. J 17,20-26)

Zebrane ofiary do puszek w II Niedzielę Adwentu przesyłamy na konto bankowe: Bank Zachodni WBK I O/Warszawa; Swift code: WBKPPLPPXXXPL; numer: 8910 9010 1400 0000 000 30 14 449. Można wysyłać indywidualne ofiary z dopiskiem „Kościołowi katolickiemu na Wschodzie”.