13 grudnia roku pamiętnego…

Młodsi pamiętają, że tego dnia nie było Teleranka. Starszym nie było do śmiechu – 13 grudnia 1981 roku wspominają jako czas grozy i strachu. Dziś obchodzimy 29. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego. Również nasza parafia miała wkład w historię „wojny polsko-jaruzelskiej”.

Radość z podpisanych w sierpniu ’80 Porozumień Sierpniowych nie trwała długo. Nadszedł rok 1981 i stan wojenny. Ówczesny proboszcz – ks. Stanisław Styrna – był dręczony przez anonimy oraz fałszywie oskarżany przez nachodzących parafię funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Nienawiść oraz dokuczliwe przesłuchania spowodowane były pomocą udzielanej internowanym.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. o godzinie 2 w nocy aresztowano 19 osób z naszej parafii (w tym matkę pięciorga dzieci). Zostali oni umieszczeni w Ośrodkach Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna i Gołdapi. Tej tragicznej nocy żony, matki, dzieci przybiegły na plebanię szukać wsparcia. W kościele działacze „Solidarności” schowali potajemnie sztandary, które milicja skonfiskowała miesiąc później, w styczniu 1982 roku.

Po 13 XII 1981 schronienie na plebanii parafii znaleźli działacze „S”, którzy uniknęli aresztowania. Proboszcz roztoczył opiekę nad rodzinami internowanych i szykanowanymi. W pierwszych miesiącach stanu wojennego ks. proboszcz Stanisław Styrna z Salezjanami, m.in.: ks. Stanisławem Salamonowiczem SDB i ks. Zbigniewem Łepko SDB odwiedzali aresztowanych. Ksiądz Styrna wystosował pismo do Komendanta MO, w którym interweniował w sprawie polepszenia warunków aresztowanych, właściwej opieki lekarskiej, umożliwienia uczestniczenia w praktykach religijnych w niedziele i święta, zaprzestania presji psychicznej w czasie przesłuchań.

Fragmenty książki D. Fechner
„Pół wieku pracy salezjanów w parafii Św. Rodziny w Pile”
oraz „Internetowej Encyklopedii Solidarności”.

W sobotę – 18 grudnia – z okazji rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego przez Jaruzelskiego, o godz. 12.00 w naszym kościele zostanie odprawiona msza święta w intencji „O Boże błogosławieństwo, pojednanie i pomyślność dla naszej Ojczyzny.” Do wspólnej modlitwy zostały zaproszone delegacje i mieszkańcy z całego powiatu pilskiego.