Nowy kapłan w naszej parafii!

Jest z nami już od dwóch tygodni! Nasz nowy duszpasterz przyjechał prosto z Włoch, gdzie przez 3 lata pracował w Katakumbach św. Kaliksta w Rzymie. To ks. dr Mirosław Formela.

Ks. Mirosław ma 54 lata. Urodził się 27 lutego 1956 r. w Lęborku (woj. pomorskie). Nowicjat odbył w Czerwińsku n. Wisłą w latach 1974/75. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą 19.06.1984 r. został wyświęcony na kapłana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego.

Studia doktoranckie ukończył otrzymaniem stopnia naukowego doktoratu nauk humanistycznych w zakresie historii. Ksiądz Mirosław pracował w duszpasterstwie, a zwłaszcza dla młodzieży. Był proboszczem parafii w Niemczech (6 lat), oraz wychowawcą w Salezjańskim domu dla młodzieży Don Bosco – Jugendwerk w Norymbergii. Był wykładowcą w Nowicjacie w Swobnicy i Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie n/ Wartą.

Serdecznie witamy ks. Mirosława w parafii Świętej Rodziny! Życzymy wielu łask Bożych do pracy w naszej wspólnocie!