Andrzejów dwóch!

W ostatnim dniu listopada w Kościele obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła. W naszym kościele uczciliśmy tego świętego, ale także w modlitwie prosiliśmy o wszelkie potrzebne łaski dla naszych solenizantów: ks. Andrzeja Mimiera i ks. Andrzeja Finca.

Solenizanci odprawili Mszę świętą o godz. 18.00 we własnych intencjach, a licznie zebrani parafianie, a zwłaszcza ze wspólnot neokatechumenalnych i wspólnoty „Miecz Ducha” z wielkim zaangażowaniem upraszali u Boga łaski dla swoich bezpośrednich duszpasterzy, gdyż właśnie oni prowadzą wspólnoty neokatechumenalne i wspólnotę charyzmatyczną „Miecz Ducha”. Podczas mszy świętej homilię wygłosił ks. proboszcz Zbigniew Hul.

Po komunii świętej solenizanci wysłuchali życzeń wypowiedzianych przez wdzięcznych parafian. W życzeniach i w homilii odwoływano się do osoby Św. Andrzeja Apostoła, który w swoim życiu poznawszy Mesjasza – Jezusa prowadził do Niego innych.

W liturgii tego dnia, w antyfonie na wejście czytamy: „Pan ujrzał obok Jeziora Galilejskiego dwóch braci, Piotra i Andrzeja, i powiedział do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.” Drodzy Solenizanci nasze życzenia wypowiemy słowami kolekty (modlitwy): ” Wszechmogący Boże święty Andrzej Apostoł, był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cie prosimy, aby nieustannie wstawiał się za”  naszymi Solenizantami: ks. Andrzejem Fincem, ks. Andrzejem Mimierem.