Swobnica – rekolekcje w nowicjacie

180 km od Piły, a w połowie drogi między Szczecinem, a Gorzowem Wielkopolskim znajduje się niewielka miejscowość – Swobnica – położona w niezwykle malowniczej okolicy. Cisza i oddalenie od wielkich aglomeracji przez całe lata sprzyjała pragnącym rozpocząć życie salezjańskie, by mogli położyć mocne fundamenty pod budowlę, jaką jest powołanie do służby młodzieży w duchu św. Jana Bosko.

Od niedzieli w Swobnicy przebywał ks. Janusz Zdolski. A to za sprawą rekolekcji, które głosił nowicjuszom. Trwały one od 26 września do 1 października. Rekolekcje przeżywane były w klimacie ciszy i skupienia, stąd sacrum silentium obowiązywała od 20.00 do obiadu dnia następnego oraz od 14.00 do kolacji.

W niedzielę, pierwszego dnia, ks. Janusz wygłosiła słowo wprowadzające. Podczas następnych dni, od poniedziałku do czwartku plan rekolekcji wyglądał tak samo: jutrznia, śniadanie, różaniec wspólnotowy, konferencja, indywidualna modlitwa, Msza święta, obiad, odpoczynek, koronka do miłosierdzia Bożego, druga konferencja, kolacja, umiarkowana rekreacja, nieszpory, adoracja i apel maryjny.

Wtorek był dniem modlitwy za zmarłych współbraci. W piątek rano odbyła się Eucharystia z jutrznią kończąca rekolekcje.

W 1983 r. staraniem inspektora ks. Henryka Jacenciuka utworzono dla Pilskiej Prowincji nowicjat w Swobnicy. Arcybiskup Kazimierz Majdański pismem z 23 stycznia 1983 r. zgodził się na otwarcie domu nowicjackiego w pomieszczeniach tamtejszej plebanii, wobec czego ks. generał Idzi Vigano dekretem z 18 lutego 1983 r. erygował w Swobnicy nowicjat i utworzył tu dom zakonny pw. św. Kazimierza. Mimo że lokalizacja nowicjatu w Swobnicy miała być tymczasowa, w praktyce okazała się trwała – Nowicjat działa już prawie 30 lat.

W ciągu 27 lat funkcjonowania nowicjatu dla północnej Inspektorii Salezjańskiej św. Wojciecha, przez dom formacyjny w Swobnicy przeszło ponad 500 nowicjuszy Magistrem nowicjatu w latach 1983–2004 był ks. Bolesław Leciej, a od 2004 r. do 2010 r. był nim ks. Zenon Hnatczak. W formację duchową i intelektualną nowicjuszy we Swobnicy zaangażowanych było wielu współbraci, którzy dojeżdżali tu z wykładami, rekolekcjami, prowadzeniem dni skupienia.

Od tego roku formacja nowicjacka odbywa się wspólnie wraz z inspektorią warszawską i okręgiem wschodnim. Posługę przełożonego nowicjatu pełni współbrat prowincji warszawskiej ks. Adam Homoncik. Natomiast od przyszłego roku (jeżeli zakończą się remonty klasztoru) nowicjat będzie się mieścił w Czerwińsku nad Wisłą.

Przy nowicjacie jest kościół p.w. św. Kazimierza. Przez ostanie dziesięciolecie, ks. proboszcz Krzysztof Oleszkiewicz zrobił wiele remontów w kościele, m.in. zostały wykonane nowe witraże, odrestaurowane ołtarze, remont organów i wnętrza. Przed kościołem postawiony został pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II, który zostanie odsłonięty i poświęcony w październiku bieżącego roku. Remontu doczekały się również kościoły filialne w Dłusku i Baniewicach. W duszpasterstwie ks. Krzysztofowi pomagają ks. Szymon Spalony i ks. Jan Darmograj.