SSW ~ rozpoczęcie nowego roku formacji

We wtorek – 12 października – o godz. 18.00 w kaplicy domu zakonnego została odprawiona msza święta w intencji: „O błogosławieństwo i potrzebne łaski w kolejnym roku formacyjnym dla księdza Proboszcza (opiekuna SSW), dla wszystkich kapłanów posługujących w parafii, a szczególnie dla nowo przybyłych i wszystkich członków Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Mszę odprawił i kazanie wygłosił ks. Janusz Zdolski. W kazaniu nawiązał do św. Siostry Faustyny Kowalskiej, która w swoim życiu szczególnie dbała o wierność Jezusowi Chrystusowi zawsze.

Po Eucharystii wszyscy udali się do salki w domu katechetycznym, aby omówić ważne sprawy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Sprawy poprzedzone były konferencją, którą wygłosiła Przewodnicząca, przybliżyła ona postać Bł. Ks.  Michała Rua, pierwszego następcy Księdza Bosko. Omówiono też sprawy: w najbliższym czasie odbędą się wybory do Rady Prowincjalnej SSW. Wybory te odbędą się podczas Kongresu SSW.  Rozpropagowano kolejny numer Biuletynu Rodziny Salezjańskiej. Podczas tego spotkania odbyło się także przekazanie dokumentów Rady Lokalnej SSW przez poprzednią Przewodniczącą Stefanię Majchrzak. Ustalono także, że kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się 9 listopada.