Siostry Obliczanki w naszej parafii

Gdy ksiądz Janusz Zdolski pod koniec sierpnia w Częstochowie uczestniczył w zebraniu, przygotowującym Światowy Kongres ADMA w 2011 roku, nocował u Sióstr Obliczanek. Siostry przyjęły ks. Janusza bardzo ciepło i życzliwie. Miały tylko jedną prośbę – aby w przyszłości mogły zbierać ofiary przy naszej parafii. W minioną niedzielę ta prośba się spełniła.

26 września 2010 r. po ogłoszeniach duszpasterskich na każdej Eucharystii głos zabrała jedna z sióstr – Siostra Honorata. Nie była ona w habicie, ponieważ Siostry Obliczanki to zgromadzenie bezhabitowe. Prosiła o wsparcie dla „Domu dla Chłopców” – prowadzonego przy klasztorze Obliczanek w Częstochowie. W dowód wdzięczności za składane cegiełki ofiarowała ona dzieło pracy podopiecznych – pamiątkowe figurki aniołków czy inne ozdoby.

Nasi parafianie nie zawiedli i ręcznie robione ozdoby rozeszły się bardzo szybko! Serdecznie dziękujemy za ten gest miłości i wsparcia! Siostra Honorata zebrała 6 035 zł. Bóg zapłać!

Powołaniem Obliczanek jest wynagradzanie Panu Bogu za grzechy własne i całego świata oraz kult Najświętszego Oblicza. Miłość wynagradzającą realizują przez praktykowanie takich cnót, jak: umiłowanie modlitwy i skupienia, pokora, pokuta połączona z radością, pracowitość, ofiarność i szacunek dla każdego człowieka. Siostry pracują jako katechetki, pielęgniarki w szpitalach i domach opieki, sekretarki, wychowawczynie w domu dziecka i przedszkolu, organistki, zakrystianki, kucharki, podejmują też pracę misyjną, a także apostolstwo na rzecz powołań. W Częstochowie Siostry Obliczanki w domu przy ul. bp. Teodora Kubiny opiekują się chłopcami prowadząc Dom im. Dominika Savio. Pełna nazwa tego zakonu brzmi: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Warto wspomnieć również że do Zgromadzenia Sióstr Obliczanek należy rodzona siostra ks. Ryszarda Maślanki.

Siostra Honorata ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, która w naszej parafii zbierała ofiary.