List pasterski naszego Ordynariusza

List pasterski biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka przed pielgrzymką do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu.

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Proszę Was, byśmy dzisiaj razem i z miłością spojrzeli na nasze diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.

Historia skrzatuskiego sanktuarium, leżącego na pograniczu Pomorza i Wielkopolski, sięga XV wieku. Przełomowym wydarzeniem dla powstania miejsca pielgrzymkowego było sprowadzenie w 1575 r. z Mielęcina koło Tuczna figury Matki Bożej Bolesnej, która odtąd przyciągała licznych pątników z okolicznych ziem. Po kolejnych pożarach i niepokojach reformacji katolicka parafia w Skrzatuszu otrzymała barokową świątynię odpustową, ukończoną w 1694 r. Po pierwszym rozbiorze Polski do zakończenia II wojny światowej Skrzatusz należał do ziem niemieckich, aby od 1945 r. stać się na powrót polską wsią. Opiekę duszpasterską w sanktuarium do roku 2001 sprawowali księża salezjanie, a następnie księża diecezjalni. Dnia 18 września 1988 r. diecezja koszalińsko-kołobrzeska ukoronowała Matkę Bożą Bolesną w tym jedynym  wówczas diecezjalnym miejscu pielgrzymkowym.

Każda diecezja potrzebuje miejsc modlitwy, w których jej wierni znajdują klimat ułatwiający głębsze spotkanie Boga. Dla naszej diecezji od jej powstania 1972 r. sanktuarium w Skrzatuszu jest duchową stolicą, świętym miejscem pielgrzymek ludzi proszących Maryję o umocnienie ich wiary, o wierność Bogu i miłość do najbliższych, o łaskę przemiany i nawrócenia. Zatrzymując się w Skrzatuszu w ciszy i zamyśleniu, z dala od codziennego szybkiego tempa naszego życia, możemy zwrócić nasze serca ku Tej, która jest dla nas pierwszym wzorem Kościoła. Od Maryi możemy nauczyć się wiary, która człowieka otwiera na Boga i pozwala Mu z całą ufnością działać w jego życiu. Maryja uczy nas również, jak w zwyczajnych codziennych chwilach odnajdywać siłę wiary i mocą darowanej nam przez Boga miłości pokonywać trudności życia.

Patrząc na Maryję w decydującej chwili Jej życia, odkrywamy człowieka mówiącego ufnie Bogu „tak”, bez pewności, co to „tak” dla życia oznacza i jak to gruntownie przemienia życie. Bóg obdarowuje ją szczególnym zadaniem – zostać Matką Syna Bożego. Maryja daje Bogu przyzwolenie na wszystko i pozwala na działanie w Niej Ducha Świętego. Ona też wie najlepiej, jak należy czekać na przychodzącego Jezusa i jak Go przyjmować. Od Niej możemy i powinniśmy uczyć się tej umiejętności.

W naszym Skrzatuszu czcimy Maryję w tajemnicy Jej współcierpienia z Jezusem, który w miłości największej oddał życie za nas na krzyżu. Maryja nie potrafi pomóc Jezusowi inaczej jak tylko przez to, że wiedząc, kim jest Jej Syn, pozwala, by się wszystko spełniło według woli Boga. Ta wierna obecność Maryi pod krzyżem, Jej bezkrwawe misterium miłości stanowi moment, z którego wywodzi się Kościół. Jeżeli zaś głównym zadaniem Kościoła jest przyjmowanie Chrystusa i wprowadzanie w historię świata Jego Ewangelii nadziei i Jego miłości do człowieka, to Maryja uczyniła, to pierwsza. Z niezwykłą kobiecą delikatnością podtrzymywała wiarę pierwszych uczniów Chrystusa i wiarę uczniów wszystkich kolejnych pokoleń. Kościołowi potrzebne jest Jej świadectwo wiary, odsłaniające nam ufną relację istniejącą między Bogiem a człowiekiem i broniące nas przed chłodną religią prawa. Tym bardziej, że współczesny świat swoim zagubieniem, grzechem i pewną brutalnością życia zatracił delikatność i czułość ludzkiego istnienia. Patrząc więc na Maryję, na Jej mocną wiarę, ufność i nadzieję, odnajdujemy w Niej siebie samych, poszukujących zrozumienia swojego życia.

„Tworzyć miejsca modlitwy“ – tak wielki teolog Yves Congar odpowiedział na pytanie, co dzisiaj należy czynić, by człowiek współczesny mógł obronić samego siebie: „Przyszłość człowieka, społeczeństw i Kościoła coraz ściślej będzie zależała od jakości jego życia duchowego“.

Zapraszam więc Was Bracia kapłani, członkowie wspólnot życia konsekrowanego pracujących w naszej diecezji i wszystkie siostry i braci świeckich, do współtworzenia centrum duchowości diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w Skrzatuszu.

W najbliższą sobotę i niedzielę (18 i 19 września 2010 r.) będziemy diecezjalnie świętowali w Skrzatuszu wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Jest to o tyle wyjątkowe, że w niedzielę, po Mszy świętej przeżyjemy obrzęd wmurowania kamienia węgielnego domu pielgrzyma, którego budowę już rozpoczęliśmy. W 2013 r. będziemy uroczyście obchodzili 25 lecie koronacji skrzatuskiej Piety i bardzo pragniemy, by wtedy Sanktuarium miało już swój dom pielgrzyma, drogę krzyżową i dróżki maryjne, na których będzie można rozważać tajemnice życia Maryi.

Sanktuarium może spełnić swoje zadanie tylko wtedy, kiedy oprócz świątyni, która jest jego sercem, zapewnione będzie zaplecze z warunkami dla godnego przyjęcia pielgrzymów.

Drodzy Diecezjanie, proszę wszystkich, dla których rozwój naszej diecezji jest sprawą bliską ich sercu, o pomoc w budowie naszego Sanktuarium.

W najbliższą niedzielę zbiórka na tacę we wszystkich kościołach diecezji będzie przeznaczona na ten cel. Nie proszę jednak tylko o pomoc materialną w budowie domu pielgrzyma. Wszystkich, którzy złożą ofiarę materialną według swojej możliwości, proszę również o wsparcie duchowe. Niech każda, nawet najmniejsza ofiara materialna, złączona będzie z ofiarą duchową, taką jak modlitwa, dobry czyn lub pomoc udzielona bezpośrednio bliźniemu. Ten dom i dróżki modlitewne muszą być tworzone miłością i wiarą nas diecezjan. Sanktuarium, które potrzebuje wsparcia materialnego, jeszcze bardziej powinno być budowane wiarą i miłością wiernych diecezji, wówczas stanie się jeszcze bardziej naszym świętym miejscem.

Zapraszam Was, Siostry i Bracia do Skrzatusza! Proszę, by każdy wierzący diecezjanin w tym dniu wybrał się do naszego sanktuarium, choćby przez pragnienie serca i wspólnotę modlitwy. Nie liczą się tylko kilometry i trud pielgrzymi, ale także otwarcie serca i tęsknota za obecnością u Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.

Do zobaczenia w Skrzatuszu! Mówię te słowa do młodzieży, która w sobotę 18 września w południe rozpocznie swoje młodzieńcze spotkanie z Jezusem i Maryją.

Maryja trzymająca Ciało Jezusa jest monstrancją, przy której zatrzyma się w tym dniu nasza diecezja, by adorować z Nią Pana Jezusa i uczyć się od Niej wierności.

Opiece Matki Bożej Bolesnej powierzam całą diecezję i Wam z serca błogosławię!

Koszalin, dnia 08.09.2010 r.