25 rocznica I profesji zakonnej naszego proboszcza

Rok 2010 dla naszego nowego proboszcz – ks. Zbigniewa Hula – jest szczególny. Mianowicie w tym roku mija ćwierć wieku odkąd ks. Proboszcz złożył I profesję zakonną i na zawsze złączył się ze Zgromadzeniem Salezjanów.

Z tej okazji Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych ADMA na sierpniowym Hołdzie złożyło naszemu proboszczowi najlepsze życzenia.

25 lat temu – 22 sierpnia – nasz ks. Proboszcz złożył pierwsze śluby zakonne, zwane pierwszą profesją. Już przez ćwierć wieku, ks. Zbigniewie, pozostajesz wiernym, duchowym synem ks. Bosko.

Z tej okazji w imieniu członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych i w imieniu rady lokalnej ADMA, przez wstawiennictwo Madonny i świętego Jana Bosko życzymy Ci, Czcigodny Jubilacie, potrzebnych łask Bożych, darów Ducha Świętego, wspaniałego zdrowia i wiele sił niezbędnych do wypełniania różnorodnych zadań oraz zwykłej ludzkiej życzliwości.

Księże Proboszczu! Proszę przekazać także od nas życzenia tym naszym Drogim Kapłanom, którzy 22 sierpnia także przeżywali swoje rocznice – czy to dwudzieste szóste, czy dwudzieste siódme czy kolejne rocznice pierwszej profesji!

Szczęść Boże!

Małgorzata Ankowska-Przewoźniak

+

[tip]24.08.2010 – Życzenia od ADMY dla proboszcza z okazji 25. rocznicy I profesji zakonnej[/tip]