Tajemnice i ciekawostki cz. 1 – pamiątkowe tablice.

Pamiątkowe tablice znajdują się w prawie każdym kościele. Upamiętniają one nie tylko fundatorów kościoła, ale także przypominają o ważnych i doniosłych momentach w dziejach Kościoła i Ojczyzny. W naszym kościele znajduje się sześć takich tablic. Zatrzymajmy się przy każdej na chwilę.

Kliknij w miniaturki, by powiększyć zdjęcia.

Najstarsza tablica w naszym kościele – tak jak cztery inne – znajduje się pod chórem po prawej stronie. Upamiętnia ona inicjatora budowy świątyni proboszcza Adalberta Lenza. Jest to brązowa tablica z płaskorzeźbą Lenza i napisem w języku niemieckim: „DEM ERBAUER DIESER KIRCHE H. HERRN PROPST ADALBERT LENZ. GEB. 12.12.1861; GEST. 17.09.1914. AUS LIEBE UND DANKBARKEIT GEWIDMET DIE PFARRGEMEINDE.” (w tłumaczeniu: „Budowniczemu tego kościoła św., panu proboszczowi Adalbertowi Lenzowi, urodzonemu 12.12.1861 r., zmarłemu 17.9.1914 r., z miłości i wdzięczności poświęcono. Parafianie”). Tablicę tę odsłonięto równocześnie z poświęceniem kościoła 6 grudnia 1915 r.

Na kolejną tablicę czekano aż 81 lat! W 1996 roku zdarzyła się niebywała okazja, a mianowicie 50 lecie pracy Salezjanów w naszej parafii. Złote litery na czarnej tablicy głoszą: „CHRYSTUSOWI KRÓLOWI WIEKÓW ZA ŁASKI I NAJŚWIĘTSZEJ WSPOMOŻYCIELCE ZA MATCZYNĄ OPIEKĘ DZIĘKUJĄ SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO Z OKAZJI 50 – LECIA PRACY W PARAFII ŚW. RODZINY W PILE. 1946 – 1996.” Uroczystego poświęcenia i odsłonięcia, w dniu 9 czerwca 1996 roku, dokonał, nieżyjący już dzisiaj, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – ks. bp Ignacy Jeż.

Rok później, 9 lutego 1997 roku, ówczesny proboszcz parafii – ks. Stanisław Skopiak, poświęcił tablicę historyczną, ufundowaną przez mieszkańców miasta Piły. Jest ona złota, a przy tablicy znajduje się pionowa flaga Rzeczypospolitej z metolowym orłem. W górnych rogach znajdują się płaskorzeźby Matki Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej – ikon szczególnie związanych z dziejami Polski. Treść tablicy brzmi: „BÓG – HONOR – OJCZYZNA. W HOŁDZIE POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ, KTÓRZY ŻYCIE SWE ODDALI W WALCE O WOLNOŚĆ POLSKI NA ZIEMI OJCZYSTEJ I POZA JEJ GRANICAMI W LATACH 1939 – 1945, ORAZ POMORDOWANYM PRZEZ SOWIECKIE NKWD I RODZIMYCH OPRAWCÓW Z URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W LATACH 1944 – 1956 Z OKRĘGÓW: BIAŁYSTOK – PEŁNIA; KIELCE – JODŁA; KRAKÓW – MUZEUM; LUBLIN – ROLNIK; LWÓW – LESZEK; ŁÓDŹ – BARKA; NOWOGRÓDEK – NOW; POLESIE – KŁADKA; POMORZE – POMNIK; POZNAŃ – PAŁAC; STANISŁAWÓW – AFRYKA; ŚLĄSK – SERCE; TARNOPOL – TARCZA; WARSZAWA – MIASTO – DRAPACZ; WARSZAWA WOJ. – MORKIE OKO; WILNO – WIANO; WOŁYŃ – KONOPIE. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA PIŁY. OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE.” Tablica została odsłonięta z okazji 55-lecia Armii Krajowej.

W tym samym roku, 13 kwietnia 1997, została odsłonięta przez bp Ignacego Jeża kolejna tablica. Fundatorami tablicy jest NSZZ Solidarność Regionu Pilskiego. Poświęcona jest ona papieżowi Janowi Pawłowi II, z okazji 50-lecia Jego kapłaństwa. W lewym, górnym rogu znajduje się krzyż z papieskiego pastorału. Na środku widnieje medalion z popiersiem papieża oraz bazyliką Św. Piotra. Tekst głosi: „PAN STANĄŁ PRZY TOBIE BY SIĘ DOPEŁNIŁO GŁOSZENIE EWANGELII I ABY WSZYSTKIE NARODY JE POSŁYSZAŁY. OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II NA ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA. NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGIONU PILSKIEGO. 1997.” Jest to jedyna tablica, która nie znajduje się pod chórem, a z przodu kościoła, pod amboną.

Rok 1997 obfitował w dekorowanie murów kościoła w tablice. 17 września 1997 roku – w Dniu Sybiraka – w czasie Mszy świętej, ówczesny kapelan Sybiraków ksiądz proboszcz Stanisław Skopiak poświęcił tablicę pamiątkową ufundowaną przez miejscowy Związek Sybiraków. Skromna tablica ma w sobie głęboki tekst: „MATKO BOŻA ZESŁANO NAS W TAJGI SYBIRU I STEPY KAZACHSTANU ZA CZYNY NIE POPEŁNIONE. NASZYM SIOSTROM I BRACIOM KTÓRYCH PROCHY NA ZAWSZE POZOSTAŁY W MIEJSCACH O KTÓRYCH WIE TYLKO BÓG. ZWIĄZEK SYBIRAKÓW. PIŁA 17.09.1997.” W górnej części znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a w dole logo Związku Sybiraków. Okazją do odsłonięcia była również 58. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Najnowsza tablica odsłonięta została w Roku Jubileuszowym. 16 kwietnia 2000 roku, na Mszy w Niedzielę Palmową o godz. 15.00, poświęcenia dokonał Ks. Stanisław Skopiak. Fundatorami są Starosta Pilski i Pilska Rodzina Katyńska. Na środku tablicy znajduje się czarny krzyż, który na ramionach ma wypisane daty:1940 i 2000, ponieważ odsłonięcie odbyło się z okazji 60. rocznicy Mordu Katyńskiego. Pod ramionami znajdują się tabliczki osób, który zostały zamordowane w Katyniu, a pochodziły z regionu Pilskiego. U dołu krzyż zakończony jest płaskorzeźbą przedstawiającą ikonę Matki Bożej Katyńskiej. Tablica obecnie należy do najbardziej zniszczonych. Płaskorzeźba nieco się osunęła, a w tytule „GOLGOTA WSCHODU” brakuje litery G. Zawartość tablicy przedstawia się następująco: “GOL OTA WSCHODU 1940 – 2000. KATYŃ: POR. REZ. BIAŁĘSKI LEON, UR. 1896, KUPIEC; POR. REZ. CEPIL ZYGMUNT, UR. 1913, STUDENT V ROKU ASP; POR. REZ. LIBEROWICZ IGNACY, UR. 1892; ABSOLWENT WSH; KPT. NIDECKI JAN, UR. 1892; PPOR. REZ. PĘKALSKI TADEUSZ, UR. 1910, LEK. MED.; PPOR. REZ. HRYNIEWIECKI KAZIMIERZ, UR. 1904, NAUCZYCIEL; PPOR. REZ. ZELBA FELIKS, UR. 1911, PPOR. REZ. KOŹMA KAZIMIERZ. UR. 1906. NAUCZYCIEL; CHARKÓW: POR. REZ. BOJARUNIEC LONGIN, UR. 1901, SĘDZIA; KPT. PIETRZAK HENRYK, UR. 1896; POR. REZ. FLUDERSKI LUCJAN, UR. 1901, LEK. MED.; KPT. PIL. STRZAŁKOWSKI STEFAN, UR. 1899; POR. KOTAPSKI FRANCISZEK, UR. 1906; POR. REZ. WOLSKI HENRYK, UR. 1906, LEK. MED.; PPOR. REZ. MATAREWICZ ANTONI, UR. 1898, NAUCZYCIEL; MIEDNOJE: ST. POST. PP DOMAZER STEFAN, UR. 1894; POST. PP DORSZ AUGUSTYN, UR. 1884; ST. POST. PP DYMKOWSKI FRANCISZEK, UR. 1904; PLUT. GÓRNIAK JAN, UR. 1905; ST. POST. PP GRUCHALSKI IGNACY, UR. 1897; ST. POST. PP KSIĘŻNIAKIEWICZ JÓZEF, UR. 1901; POST. PP KROCHMAL WOJCIECH, UR. 1898; PRZOD. PP KWAŚNIK MICHAŁ, UR. 1895; KPR. MARCINIAK JÓZEF, UR. 1896; PRZOD. PP MARKOWSKI FRANCISZEK, UR. 1889; PRZOD. PP MATUSIK FRANCISZEK, UR. 1896; POST. PP NAZARCZYK WŁADYSŁAW, UR. 1900; POST. PP WALERZAK STANISŁAW, UR. 1910; INNE: POST. PP ANIMUCKI EDWARD, UR. 1900; PRZOD. PP BARTUSIK JÓZEF, UR. 1895; MJR KŁOS JAN, UR. 1896; KPT. REZ. FILIPOWICZ STANISŁAW, UR. 1899, LEK. MED.; PLUT. PANADA MICHAŁ, UR. 1900; ST. POST. PP PAWLACZYK LUDWIK, UR. 1890; MJR TELEŻYŃSKI MICHAŁ, UR. 1886, KSIĄDZ. Dziesięć lat po odsłonięciu tej tablicy nikt się nie spodziewał, że zapalą się kiedyś pod nią znicze. Tak się stało po katastrofie prezydenckiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku, a żywa róża, która została wpięta w tablicę w tamtym czasie znajduje się na niej do dzisiaj.