Słowo podziękowania od proboszcza

Drodzy Parafianie. Minęło 6 lat – kadencja – mojego bycia Przełożonym Wspólnoty zakonnej i Proboszczem Parafii Św. Rodziny. W dniu dzisiejszym te funkcje obejmie ks. Zbigniew Hul. Chciałbym teraz bardzo serdecznie podziękować Bogu za ten czas spędzony w tej Parafii i w tym mieście.
EDIT 13.07.2010: Filmik

Dziękuję za wszelką życzliwość, której tak obficie doświadczałem. Dziękuję wszystkim wspólnotom i grupom parafialnym za wspólny wysiłek i zaangażowanie na rzecz pracy duszpasterskiej w naszej Parafii. Dziękuję wszystkim za troskę materialną o naszą Świątynie i Parafię, a więc za ofiary pieniężne składane na tacę, do puszek, w kancelarii i wpłacane na konto parafialne. Dziękuję paniom od kwiatów i obrusów, panu kościelnemu i innym osobom dbającym na co dzień o kościół. Dziękuję ministrantom, chórowi, diakoni i scholii za ubogacanie liturgii. Dziękuję moim współbraciom salezjanom, bez których na pewno nie poradziłbym sobie z tak wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością.

Dziękuję także za różne słowa krytyki wszelkie uwagi wypowiadane w trosce o dobro wspólne naszej parafii, które tak bardzo są potrzebne w służbie dla Kościoła.

Wszystkim dziękuje za ciągły dar modlitwy, wszelki uśmiech i życzliwe spojrzenia – za wszystko. Zapewniam o swojej pamięci w modlitwie! Życzę także Wam wszelkiego Bożego błogosławieństwa i otwartości na nowego ks. Proboszcza i Dyrektora i owocnej współpracy z Nim.

Bóg zapłać i Szczęść Boże!
Wasz „były” proboszcz
ks. Gwidon Ekert