Instalacja nowego księdza proboszcza

W niedzielę (11 lipca 2010 r.) przeżywaliśmy wspólnie uroczystość, jaka zdarza się raz na sześć lat, a mianowicie, na wieczornej Eucharystii wprowadzono na urząd nowego proboszcza naszej parafii. Tym, którzy nie mogli uczestniczyć w tej Mszy św. prezentujemy zdjęcia i nagranie dźwiękowe całej Liturgii.

Obrzęd przekazania władzy nowemu proboszczowi odbył się na początku Eucharystii. W imieniu biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka, czynności związane z przekazaniem probostwa dokonywał pilski dziekan, ks. Stanisław Oracz. Najpierw odczytał dekret mianowania:

„Na prośbę przewielebnego księdza inspektora z dnia 19 maja 2010 roku niniejszym na mocy kanonu 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego mianuję przewielebnego księdza Zbigniewa Hula proboszczem parafii Świętej Rodziny w Pile, dekanat Piła. Parafię Świętej Rodziny w Pile należy przejąć zgodnie ze statutem 288 I Synodu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w obecności księdza dziekana. Protokół zdawczy należy przygotować w trzech egzemplarzach, z których jeden należy dostarczyć do Kurii Biskupiej, drugi – do akt dziekańskich, a trzeci pozostawić w archiwum tutejszej parafii. Na stanowisku proboszcza parafii, które należy objąć z dniem 11 lipca 2010 roku życzę przewielebnemu księdzu wszelkich Łask Bożych w pracy dla dobra dusz jego pieczy powierzonych i z serca mu błogosławię.

Ks. Biskup Edward Dajczak
Biskup koszalińsko-kołobrzeski
Ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii

Nadano w Koszalinie
we wspomnienie bł. Joalnty zakonnicy,
dnia 15 czerwca Roku Pańskiego 2010″

„-Drodzy siostry i bracia! Zebraliście się dzisiaj w waszej świątyni, aby pozdrowić i przywitać w parafii waszego nowego proboszcza, ks. Zbigniewa Hula.” – tymi słowami rozpoczął obrzęd wprowadzenia ks. Oracz – „Wasza tu obecność jest wymownym znakiem gotowości współpracy z nowym proboszczem w służbie budowania Bożego Królestwa w waszej parafii. Współpraca pomiędzy proboszczem, a wspólnotą parafialną może być owocna tylko wtedy, gdy jest natchniona i kierowana przez Ducha Świętego.” – mówił dalej pilski dziekan.

Na obrzęd wprowadzenia w urząd składa się przekazanie przez dziekana obowiązku nauczania i głoszenia Słowa Bożego, co symbolizuje  „ambona”, obowiązku uświęcania, co symbolizuje ołtarz i obowiązku pasterzowania, co symbolizuje miejsce przewodniczenia liturgii.

Homilię wygłosił główny celebrans tego dnia – ks. Inspektor Marek Chmielewski. Mówił on między innymi: – „Mamy dziś moment szczególny: żegnamy ks. Gwidona Ekerta – odchodzącego proboszcza, salezjanie i rodzina salezjańska żegnają w nim swojego dyrektora, przełożonego zakonnego, punkt odniesienia. Jednocześnie witamy nowego proboszcza i dyrektora – ks. Zbigniewa Hula. Przy takiej okazji jak dziś myśli koncentrują się wokół duszpasterstwa, wokół duszpasterza.” Można by powiedzieć, że ks. Inspektor odgadł myśli wielu parafian: -„Myślimy, ten był taki, a ten nowy, jaki będzie? Ten zrobił to i to, a ten nowy co zrobi? Temu to nie wychodziło, ciekawy czy ten nowy to zmieni, czy da radę. W osobach związanych z kościołem, z parafią zmiana proboszcza zawsze budzi pewien niepokój, każe znowu zaczynać od nowa”. Ksiądz Chmielewski wspominał także osobę oraz cechy charakteru byłego proboszcza, ks. Gwidona oraz pokrótce przedstawił życiorys i sylwetkę ks. Zbigniewa Hulę. Odniósł się również do Ewangelii o Miłosiernym Samarytaninie. Na końcu podziękował za dotychczasową pracę ks. Ekertowi – w Pile, a ks. Hulowi za pracę w Szczecinie.

Nowy proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga, do którego była dołączona specjalna forma końcowa. Po złożeniu podpisu pod wyznaniem wiary, parafianie gromko zabili brawa.

Pod koniec Mszy świętej przyszedł czas na podziękowanie skierowane do byłego proboszcza ks. Gwidona oraz słowa powitania pod adresem ks. Zbigniewa. Liturgiczna Służba Ołtarza w imieniu młodych wyraziła swoje pożegnanie słowami:
„Od kiedy pamiętam,
tzn. od ZAWSZE,
nasi rodzice, krewni, znajomi, tzn. WSZYSCY,
pochylaliśmy głowy
przed tajemnicą powołania,
ale także przed tajemnicą posłuszeństwa.
To posłuszeństwo,
drogi księże proboszczu,
kazało Ci któregoś dnia podjąć pracę w parafii Świętej Rodziny w Pile
i to samo posłuszeństwo
nakazuje Ci dziś
opuścić mury tej świątyni, plebanii, miasta…
w końcu opuścić także nas ludzi.
Całe nasze wnętrze krzyczy i protestuje,
a także oczekuje tego,
byś… sprzeciwił się posłuszeństwu
i … pozostał z nami,
bo tak bardzo – jak sądzimy w naszej pysze – nas ukochałeś.
Jakże tu jednak … sprzeciwić się Bogu i posłuszeństwu!?
Bądź wierny Jednemu i drugiemu,
niech tylko Twe serce pozostanie zawsze WIELKIE, otwarte na ludzi i pamięta o nas
tego Ci życzy młodzież zgromadzona przy parafii Świętej Rodziny w Pile.

Dorośli, a w ich imieniu przedstawiciele Neokatechumenatu dziękowali ks. Proboszczowi Gwidonowi za pracę w naszej parafii: „Nasz Ksiądz Proboszcz Gwidon Ekert otrzymał od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których został posłany. I za te dobra wiary naszego Proboszcza, który był dla nas człowiekiem Słowa Bożego, człowiekiem Sakramentu, człowiekiem Tajemnicy Wiary, składamy serdeczne podziękowanie Panu Bogu i jemu samemu. Życzymy, aby dar kapłaństwa, który przerasta człowieka, dał Księdzu szansę wypełnienia Swojego dzieła, dobrego wykorzystania każdego Swojego talentu i radości dzielenia się nim z innymi. Aby Pan Bóg obdarzył Księdza Swoim Błogosławieństwem, wsparciem, łaską i pokojem.”. Natomiast ks. Proboszcza Zbigniewa przywitali słowami: „Pragniemy serdecznie powitać Księdza jako proboszcza parafii Świętej Rodziny. Życzymy, aby wszystkie łaski płynące z Kapłaństwa Chrystusa, które spełniał On w swoim człowieczeństwie, wspierały Księdza w pracy duszpasterskiej w naszej Wspólnocie Kościoła.”

Po przedstawicielach parafii głos zabrał Wikariusz Domu zakonnego i parafii – ks. Janusz Zdolski. Słowa gorącego podziękowania i powitania do Proboszczy wyraził również ks. Dziekan: – „My się z księdzem Gwidonem nie żegnamy! Do Szczecina – słuchajcie, to nie Ukraina – to nie tysiące kilometrów – będziemy się odwiedzać. (..) Księże Zbigniewie, idziesz do ludzi, którzy są o przebogatym sercu. Chciałbym aby to dobro, w które Cię Bóg wyposażył i te talenty, które posiadasz, w tej wspólnocie parafialnej pomnażał.” Ks. Inspektor Marek Chmielewskich prócz słów, podarował również Proboszczom małe upominki w postaci obrazów. Na końcu ksiądz Gwidon po raz ostatni odczytał ogłoszenia duszpasterskie.

[tip]Zobacz zdjęcia z uroczystość wprowadzenia na urząd nowego proboszcza
[/tip] [mp3]
Posłuchaj Mszy świętej na wrzuta.pl
[/mp3]