Boże uchroń od powodzi!

Od jakiegoś czasu w naszym kościele po Komunii Świętej rozbrzmiewa trisagion „Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!”. Służymy wyjaśnieniem, dlaczego śpiewamy tą suplikację.

W polskiej tradycji kościelnej hymn Święty Boże jest śpiewany w intencji ochrony przed klęskami żywiołowymi. W związku z  powodzią, jaka nawiedza południową i środkową część Polski, chcemy poprzez tą suplikację wyprosić Boga o miłosierdzie i oddalenie tej tragedii od naszej Ojczyzny.  O modlitwie za powodzian przypominamy na początku każdej Mszy oraz w wezwaniach modlitwy wiernych. Zachęcamy również, by w prywatnych modlitwach pamiętać o tych, którym woda zalała tereny i domostwa.

W pełnej wersji trisagion brzmi:

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny – Zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy – Wysłuchaj nas Panie!

Każdy werset śpiewany jest trzy razy.

Przypominamy, że podczas śpiewania trisagionu klękamy!

+