Pomóżmy powodzianom!

Setki tysięcy osób na zalanym południu kraju czekają na pomoc. Powodzian można wesprzeć za pośrednictwem organizacji charytatywnych, między innymi przez Caritas i PCK. Ruszyły transporty Caritas z pomocą i już przygotowywane są następne. Uruchomiono także akcję sms-ową na rzecz powodzian.

W południowej Polsce wciąż panuje trudna sytuacja powodziowa, kolejne miejscowości są zalewane. Diecezjalne Caritas włączyły się już w organizowanie pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych przez powódź, będącą skutkiem kilkudniowych intensywnych opadów deszczu. Caritas Polska przeznaczyła na pomoc doraźną 400 tys. złotych. Caritas kieruje gorący apel o pomoc finansową i materialną dla powodzian, o to, byśmy nie pozostali bezczynni wobec trudności, jakie przeżywa wiele rodzin, które walczą (wiele z nich znowu) z żywiołem.

Caritas Polska apeluje o pomoc finansową dla powodzian. Do 25 maja można wysyłać sms-a charytatywnego o treści „Pomagam” na numer 72 052 (2,44 zł z VAT). Zebrane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie pomocy doraźnej.

Ofiary można również przesyłać na konto:

Caritas Polska,
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: „Powódź Południe

Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na pomoc dla poszkodowanych w powodzi. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

Pomoc dla powodzian organizuje też Polski Czerwony Krzyż. Uruchomione zostały zapasy z magazynów interwencji kryzysowej. Do Krakowa dotarły już pierwsze transporty z pomocą z innych rejonów, dojechał transport z Lublina i Łodzi. Każdy kto chce pomóc może wpłacić dowolną kwotę na konto nr 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614 z dopiskiem „Powódź 2010„. Pomóc można także przynosząc do siedzib PCK w całym kraju najpotrzebniejsze rzeczy.