Stacja IV Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa Młodych Wielki Post

Stacja IV – Jezus spotyka swoją Matkę.

Święci naśladują niepokalanego Baranka, mego Jednorodzonego Syna, który wisząc na krzyżu był szczęśliwy i cierpiący.

Droga Maryi biegnie tuż przy Jezusie. Współcierpiąca, bolesna Matka wielu ludzi chce prowadzić do swojego Syna, skądkolwiek pochodzą i kimkolwiek są. Jedyna droga Maryi – to droga do Jezusa. Matka Jezusa może tylko przez krótką chwilę patrzeć na cierpienie niewinnego Syna. Słaba, wśród tłumu i ciasnoty jerozolimskich uliczek może tylko przez moment wspomóc swego Syna kochającym spojrzeniem. W tej tak krótkiej chwili łączyła swoje cierpienie z Jego zbawczą męką.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten wspaniały dar, którym jest Twoja i nasza ziemska matka. Patrząc na Maryję, myślimy teraz o naszych mamach. One także poświęcają się dla nas, troszczą się o nasze dobro i wspierają na każdym kroku. Naucz nas tak kochać i szanować nasze mamy, byśmy ich nigdy nie zasmucali. Pomóż nam także zawsze pamiętać, że Maryja jest także naszą najlepszą Matką.

Dziewico Maryjo, Matko Chrystusa, Niewiasto wiary, symbolu nadziei, wspieraj także trudy naszych duszpasterzy. Niech słowo przez nich głoszone, dociera do wszystkich, byśmy lepiej poznali Twego Syna i mieli życie, przez Chrystusa.

Rozważała:  Marta (lat 26)

Wielkopostne rozważania Drogi Krzyżowej pisane są przez naszych
młodych parafian. Kolejne rozważania będą się ukazywały w każdy
wtorek
i piątek przez cały Wielki Post o godzinie 15.00. Niech krótkie

rozważania tej Drogi pomogą nam zagłębić się w sens cierpienia Chrystusa.